گل نماز از باغ جا نمازم. آهسته پر کشیدم. رفتم به سوی باغی. یک باغ سبز و خرم. دیدم که گل در آن باغ. روییده دسته دسته. دیدم کنار گل ها. یک شاپرک نشسته. آن شاپرک مرا دید. پر زد به سویم آمد. او با خودش گل آورد. گل را به چادرم زد. گفتم: به شاپرک جان. این گل چه خوب و ناز است. او شادمان شد و گفت:. این گل، گل نماز است. تنظیم: فهیمه امرالله.

گل نماز
گل نماز

گل نماز

از باغ جا نمازم

 آهسته پر کشیدم

گل نماز

رفتم به سوی باغی

 یک باغ سبز و خرم

 

دیدم که گل در آن باغ

 روییده دسته دسته

گل نماز

دیدم کنار گل ها

یک شاپرک نشسته

 

آن شاپرک مرا دید

 پر زد به سویم آمد

گل نماز

او با خودش گل آورد

 گل را به چادرم زد

 

گفتم: به شاپرک جان

 این گل چه خوب و ناز است

گل نماز

او شادمان شد و گفت:

 این گل، گل نماز است

 

تنظیم: فهیمه امرالله

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه