گنجشکه میگه: جیک و جیک و جیک میره مدرسه ، بچه ی کوچیک سرِ کلاس می شینه

کوچولوی ما
گنجشکه میگه: جیک و جیک و جیک
میره مدرسه ، بچه ی کوچیک
سرِ کلاس می شینه

آموزگارش میاد
دفترشو می بینه

کوچولوی ما نوشته
یه مشق خوب و عالی

تو دفتری که جلدش
زرده و پرتقالی

آموزگارش میگه :
صد بارک الله ،آفرین

بچه ی خوب و نازنین
تو دفترش مُهر میزنه
هزار و سیصد آفرین

کوچولوی ما میدونه
اگر که درس بخونه

از جهل و بیسوادی
همیشه دور میمونه

کلاغه میاد رو دیوار
واسه کوچولو میخونه:

قارو قار و قار خبردار
کوچولوی ما زرنگه

سر کلاس گوش میده
به درس آموزگار

کوچولوی ما می دونه
از دوره ی دبستان

خاطره های شیرین
می مونه واسش یادگار

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه