به توصیه کارشناسان بهتر است کارهایی مثل بستن دکمه لباس یا بند کفش را با کودک تمرین کنید , البته اگر در این زمینه مشکلا‌تی داشت نگران نشوید.


کودکان درباره ساختار فعالیت های مهد باید آگاه شوند تا آمادگی حضور در محیط اجتماعی دیگر , غیر از منزل را داشته باشند . 
به توصیه کارشناسان بهتر است کارهایی مثل بستن دکمه لباس یا بند کفش را با کودک تمرین کنید , البته اگر در این زمینه مشکلا‌تی داشت نگران نشوید. 
صحبت کردن نوبتی , رعایت قوانین , انتخاب کردن , دعوت کردن دوستان برای بازی یا غذا خوردن را در منزل به فرزندتان بیاموزید. 
کارهای ساده را به وی بیاموزید , مثل جمع کردن اسباب بازی ها ومرتب کردن آنها در منزل را با کودک تمرین کنید. 
به او کمک کنید تا اطلا‌عات ساده مانند نام خود را بداند. 
بهتراست کودک نام خود و اینکه چند سال دارد را بداند. 
به یاد داشته باشید که موارد مذکور در صورتی مثمر ثمر است که به گونه‌ای جالب انجام‌شوند, نه خسته کننده و اجباری باشد. 
توجه داشته باشید هر بار که راجع به مهد با او یا دیگران صحبت می‌کنید , به‌گونه‌ای مثبت باشید اما در عین حال با ظرافت کامل به‌او بفهمانید که قرار نیست تمام وقت نیز در مهد به بازی یا تفریح بپردازد. 
زیرا هر مکانی قوانینی دارد که باید رعایت شود. 
در ضمن او فقط برای بازی به مهد نمی‌رود , بلکه یادگیری نیز بخشی از روند کار است. 
یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت است , اینکه به فرزندتان اطمینان‌خاطر دهید مربی او را دوست دارد اما به دلیل اینکه تعداد کودکان در کلا‌س زیاد است , شاید مربی نتواند تمام مدت به فرزند شما توجه کنند. 
در این صورت او نباید ناراحت شود , زیرا دوستانش هم نیاز به کمک و راهنمایی و توجه مربی دارند
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه