کفش. بگو چیم؟ یه جفتم نگی که بهت نگفتم. همراه و همدم پا باهات میام به هر جا. چسبی و بندی ام من نه شلوارم نه پیرهن. نه دفتر، نه کتابم دوست خوب جورابم. هم راه راهم، هم خال خال تمیز میشم با دستمال. گردش میری تو پاتم هر جا بری باهاتم. حالا بگو چی هستم؟؟؟. منبع: ماهنامه روزهای زندگی. تنظیم: فهیمه امرالله.

 
کفش

 

کفش

بگو چیم؟ یه جفتم
نگی که بهت نگفتم
کفش
همراه و همدم پا
باهات میام به هر جا
کفش
چسبی و بندی ام من
نه شلوارم نه پیرهن
کفش
نه دفتر، نه کتابم
دوست خوب جورابم
کفش
هم راه راهم، هم خال خال
تمیز میشم با دستمال
کفش
گردش میری تو پاتم
هر جا بری باهاتم
کفش
حالا بگو چی هستم؟؟؟ 

منبع: ماهنامه روزهای زندگی

تنظیم: فهیمه امرالله

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه