کفشدوزک کوچولو حسابی غصه داره چون که برای دوختن دیگه کفشی نداره


 کفشدوزک کوچولو
حسابی غصه داره
چون که برای دوختن
دیگه کفشی نداره


سوزنشو گذاشته
کنار گل تو باغچه
کاشکی براش بیارن
یه لنگه کفش کهنه


نخهاشو قیچی کرده
تا که باشه آماده
وقتی کفشی نداره
نخها چه سودی دارهاز اون دورا میادش
انگار صدای خش خش
داره میاد هزارپا
با یه بخچه رو دوششتو بخچه اش گذاشته
هزار تا کفش پاره
حالا دیگه کفشدوزک
هیچ غصه ای نداره
           
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه