کشف اثر انگشت بر بیماری‎های وراثتی

کشف اثر انگشت بر بیماری‎های وراثتی
همشهری: دانشمندان انگلیسی استفاده از یک آزمون غربالگری پیشرفته را اعلام کردند که در آن با استفاده از یک تکنیک شناسایی DNA می توان از انتقال بیماری های وراثتی به فرزندان پیشگیری کرد.
 
به نوشته روزنامه گاردین این تکنیک که به وسیله بیمارستان گایز در لندن ایجاد شده و در یک کنفرانس باروری در پراگ اعلام شد مشابه انگشت نگاری ژنتیکی است که به وسیله پلیس برای شناسایی مظنونین انجام می شود.
 
این آزمون به جای جستجوکردن یک ژن تغییریافته خاص مربوط به یک بیماری وراثتی که بر حسب خانواده مربوط متفاوت خواهد بود، شاخص ها یا اثر انگشت های یک شکل تر DNA کروموزومی نزدیک ژن را جستجو می کند.
وراثت
فرزندان
بیماری
پیشگیری
انتقال
DNA
ژنتیک
غربالگری
خانواده
اثر انگشت
انگشت
بیمارستان
کروموزومی
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه