ژست های جالب برای عکس های خانوادگی

ممتازنیوز: یک ژست ساده که برای جمع فامیلی خوب است وقتی بیرون از خانه به پیک نیک می روند.

 

ژست های جالب برای عکس های خانوادگی - تصویر 1

 

یک نمونه ژست فامیلی: افرادی که مسن تر هستند در وسط. جوان ها در سطح بالاتر و کودکان در سطح پایین

 

ژست های جالب برای عکس های خانوادگی - تصویر 2

 

یک ژست ساده و زیبای فامیلی

ژست های جالب برای عکس های خانوادگی - تصویر 3

 

یک ژست ساده با ترکیب بندی خوب

ژست های جالب برای عکس های خانوادگی - تصویر 4

 

ژستی فوق العاده راحت با آرامش فراوان

 

ژست های جالب برای عکس های خانوادگی - تصویر 5

 

ژستی متفاوت برای جمع های فامیلی

ژست های جالب برای عکس های خانوادگی - تصویر 6

یک ژست ساده دیگر

ژست های جالب برای عکس های خانوادگی - تصویر 7

 

یک ژست جذاب زمانی که به خارج از خانه می روید. بزرگترها کودکان را کولی کنند و رو به دوربین لبخند بزنند.

ژست های جالب برای عکس های خانوادگی - تصویر 8

 

یک ژست ساده به ترتیب قد

ژست های جالب برای عکس های خانوادگی - تصویر 9

 

و در پایان ژستی آرام. دست در دست هم رو به سمت آینده ای زیبا

ژست های جالب برای عکس های خانوادگی - تصویر 10

 

 

 

آموزش
عکاسی
خانواده
ژست
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه