چه كنيم تا ترس‌های بی‌مورد كودكان از بين برود؟

چه كنيم تا ترس‌های بی‌مورد كودكان از بين برود؟

روزنامه اطلاعات: اگر کودک شما از صداهای شدید مانند رعد میترسد، در یک روز ابری و توفانی او را با خود به حیاط خانه یا بیرون منزل ببرید. سپس به او بگویید: ابرهای زیبا را نگاه کن، این ابرها، نعمت باران را به همراه دارندو سبب ادامه زندگی و سرسبزی و زیبایی طبیعت میشوند. از برخورد این ابرها صدا به وجود میآید که به آن رعد میگویند. به این صورت هم به او آگاهی میدهید، هم بازی میکنید تا از رعد و برق نترسد.

- اگر کودک شما از دندانپزشک میترسد پیش از آنکه با دندانپزشک روبه‌رو شود، او را از نظر ذهنی و روانی آماده کنید. برای مثال، با او دکتر بازی کنید و بعضی از وسایل دندانپزشکی را به او معرفی کنید. به علاوه او را نزد دندانپزشک اطفال ببرید و سعی کنید درباره ترس کودک خود با اوگفتگو کنید. همچنین هرگز درباره درددندان، تراشیدن دندان و درد آمپول با کودک خود صحبت نکنید.

- اگر لازم است کودک مدتی در بیمارستان بستری شود از قبل، ذهن او را آماده کنید و درباره بیمارستان و این که نباید از آن بترسد با او صحبت کنید. توجه داشته باشید که صحبت‌‌های شما باید صادقانه و ساده باشد. برای مثال به کودک نگویید که در بیمارستان به او بسیار خوش می‌گذرد، زیرا این طور نیست و بعدها حرف‌های شما را قبول نخواهد کرد.

- اگر قرار است برای مدتی از خانه دور باشید، برای مثال، دربیمارستان بستری شوید، از قبل موضوع را به کودک خود بگویید. بعضی از مادران به بهانه خرید، از منزل خارج میشوند و زود برنمیگردند. این غیبت حتی اگر یک روز هم باشد در روح و روان، به خصوص کودکان 2 تا 6 ساله بسیار اثر بد میگذارد و او را دچار ترسی میکند که بعدها نیز او را آزار خواهد داد

 

 

بیمارستان
ترس
کودک
خرید
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه