چند حیوان با سرهای متفاوت

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، در تصویر زیر مشخص کنید کدام سر مربوط به کدام حیوان است.

 

چند حیوان با سرهای متفاوت - تصویر 1

 

جواب را در پاییین ببینید.

چند حیوان با سرهای متفاوت - تصویر 2

چند حیوان با سرهای متفاوت - تصویر 3

چند حیوان با سرهای متفاوت - تصویر 4

چند حیوان با سرهای متفاوت - تصویر 5

 

چند حیوان با سرهای متفاوت - تصویر 6

 

گروه کودک جام نیوز/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه