چمدان. می خورد هرچه بیشتر. اشتهایش زیاد است. هم زبانش دراز است. هم دهانش گشاد است. هیچ سیری ندارد. می خورد بیش و کم را. مثل افراد پرخور. گنده کرده شکم را. دسته و پایه دارد. دست و پایی ندارد. نیست فکر سفر هیچ. چون که جایی ندارد. دسته در دست اما. هست او پا به پامان. در سفر هر که دارد. با خودش یک چمدان. koodak@tebyan. com شاعر: تقی متقی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

چمدان

چمدان

می خورد هرچه بیشتر

 اشتهایش زیاد است

هم زبانش دراز است 

 هم دهانش گشاد است

چمدان

هیچ سیری ندارد

می خورد بیش و کم را

مثل افراد پرخور

گنده کرده شکم را

چمدان

دسته و پایه دارد

دست و پایی ندارد

 نیست فکر سفر هیچ

 چون که جایی ندارد

چمدان 

دسته در دست اما

هست او پا به پامان

 در سفر هر که دارد

 با خودش یک چمدان

چمدان
 
 چمدان - تصویر 6

 چمدان - تصویر 7

 koodak@tebyan.com

شاعر: تقی متقی

تنظیم: فهیمه امرالله

 شبکه کودک و نوجوان تبیان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه