چقدر بهار قشنگه. چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه. هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه. گل اومده فصل بهاره. سرما دیگه فکر فراره. دیدن یک دامن صحرا. خورشید خانم طلا می باره. پرنده ها شاد و سبک بار. رو شاخه ها لونه می سازن. پر می زنن رو شاخه گل. ببین چه قدر خوشگل و نازن. چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه. هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه. چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه. هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

چقدر بهار قشنگه

چقدر بهار قشنگه

چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه

هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه

 

گل اومده فصل بهاره

 سرما دیگه فکر فراره

          

                         دیدن یک دامن صحرا                          

خورشید خانم طلا می باره

 

پرنده ها شاد و سبک بار

            رو شاخه ها لونه می سازن

 

 چقدر بهار قشنگه - تصویر 2          

پر می زنن رو شاخه گل  

ببین چه قدر خوشگل و نازن

 

چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه  

هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه

 

چقدر بهار قشنگه؛ آسمون آبی رنگه  

هدیه فصل بهار گل های رنگارنگه

 

چقدر بهار قشنگه

 چقدر بهار قشنگه - تصویر 4

 koodak@tebyan.com

تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه