مادران شیرده ممکن است نگران آن باشند که آیا کودک تازه متولد شده شان به اندازه کافی تغذیه شده است یا خیر و این امر به این علت که نمی توانید ببینید کودک چه مقدار شیرخورده دشوار است.


در زمان شیردهی نشانه هایی وجود دارد که با دقت به آنها، مادر می تواند بفهمد که کودک به اندازه کافی تغذیه شده است یا نه.

مادران شیرده ممکن است نگران آن باشند که آیا کودک تازه متولد شده شان به اندازه کافی تغذیه شده است یا خیر و این امر به این علت که نمی توانید ببینید کودک چه مقدار شیرخورده دشوار است.

این شاخص‌ها برای تشخیص آن که کودک شیرخوار شما به میزان کافی شیر خورده اشاره می شود:

- اضافه وزن در هفته اول بعد از تولد ثبات داشته باشد.

- دفع ادرار به طور منظم و آن که رنگ ادرار بسیار کم رنگ یا به رنگ روشن باشد.

- اجابت مزاج به طور منظم باشد.

- بین دوره‌های خواب و هوشیاری (بیداری) تناوب وجود داشته باشد.

- زمانی که تغذیه به پایان رسید، ظاهری شاد و راضی داشته باشد.

- پستان شما پس از شیردهی نرم شده باشد.

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه