چطور با غریبه ها برخورد کنیم؟

 

چطور با غریبه ها برخورد کنیم؟ - تصویر 1

 

سرویس کودک جام نیوز، زمانی که در راه مدرسه هستید اگر شخصی از شما آدرس جائی را خواست به خصوص اگر سوار ماشین بود بهتراست به او نزدیک نشوید واگر اسرار کرد از او بخواهید از فردی بزرگتر از شما بپرسد. اگر شخص ناشناسی به شما گفت که از طرف پدر یا مادر شما آمده است وشما را باید با خود پیش آن ها ببرد، به حرف او اعتماد نکنید ودر اولین باجه تلفن به پدر ومادر خود زنگ بزنید واز جریان با اطلاع شوید.

 

شیا چیلدرن/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه