چشمک بزن ستاره

 

سرویس کودک جام نیوز،

 

شد ابر پاره پاره

چشمک بزن ستاره

کردی دل مرا شاد

تابان شدی دوباره

چشمک بزن ستاره - تصویر 1

دیدی که دارمت دوست

کردی به من اشاره

در روز ناپدیدی

شب مایه امیدی

چشمک بزن ستاره - تصویر 2

در ابرهای تیره

چون نقطه سپیدی

دیدی که دارمت دوست

کردی به من اشاره

چشمک بزن ستاره - تصویر 3

چشمک بزن ستاره

از من مکن کناره

 

2016/پری 88

 

 «برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه