پولک رنگی دارم دوستای زنگی دارم/ چیستان

 

سرویس کودک جام نیوز،     

 

پولک       رنگی      دارم             دوستای     زنگی     دارم

با       دندونای      نیشم             سم   تو    بدن   می ذارم

تنی       دراز          دارم               بگو      چه     نام      دارم

حتما می گی؟ من مارم            حتما می  گی ؟  من مارم 

پولک رنگی دارم دوستای زنگی دارم/ چیستان - تصویر 1

دو  شاخک  دارم  رو  سرم           از    همه     من   ترسوترم

به من میگن خانه به دوش           لاک پشت نیستم کوچکترم

جا   پا  رو  سبزه  می ذارم            احسنت     حلزون نام دارم

پولک رنگی دارم دوستای زنگی دارم/ چیستان - تصویر 2

نام این شهر چیست ؟

سی و سه تا پل داره             گز    و    پولک   فراوان

چهل  تا   ستون   زیبا              با     مردمی      مهربان

با    جاهای   تاریخی               میگن   که  نصف جهان

 

                   می دانی نام شهر چیست؟

                         حتما میگی   اصفهان

 

آبی آسمونی/ 2006

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه