پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس

جام کودک؛

 

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 1

 

کاردستی آدم برفی با این روش بسیار آسون بوده و زیبایی خاصی داره چون آدم برفی در اندازه واقعی و طبیعی یک آدم برفی ساخته شده از برف بوده و برای بچه ها ملموس تر خواهد بودکه می تونید برای جشن زمستانی مثل یلدا داخل کلاس یا منزل (به خصوص شهرهایی از کشورمون که بارش برف رو ندارن ) ازش استفاده کنید.

به دوعدد فانوس کاغذی چینی (در دوسایز) و مقداری پشم شیشه و پارچه نیاز دارید.

 

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 2

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 3

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 4

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 5

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 6

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 7

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 8

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 9

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 10

 

پوست این آدم خیلی صاف و قشنگه حتما شیفته اش می شید+ عکس - تصویر 11

 

 

taradof/ 2014

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه