پستانک دادن به کودک، آری یا نه؟

 باشگاه خبرنگاران جوان: اگرچه مکیدن پستانک تا چهارسالگی مشکلی به حساب نمی آید، کودک نباید از هنگام شروع رویش دندان های دائمی به پستانک خوردن ادامه دهد.اگر کودک پس از ۴ سالگی به استفاده از پستانک ادامه دهد، دندان های دائمیش ممکن است به نحوی نادرست رشد کند.
سلامت نیوز اغلب کودکان داوطلبانه مکیدن پستان را کنار می گذارند،اما بعضی در هنگام قطع کردن این عادت دچار مشکل می شوند و ترک کردن عادت مکیدن شست که باعث مشکلات دندانی مشابهی می شود ممکن است حتی از این هم سخت تر باشد. اگر دندان های دائمی کودکتان شروع به رویش کرده و او هنوز پستانک یا شستش را می مکد، با یک دندانپزشک اطفال مشاوره کنید و از او برای چگونگی متوقف کردن این عادت در کودک کمک بگیرید.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه