پاشو پاشو کوچولو

 

سرویس کودک جام نیوز،

 

پاشو پاشو کوچولو
از پنجره نگاه کن

با چشمای قشنگت
به منظره نگاه کن

 

پاشو پاشو کوچولو - تصویر 1

 

اون بالا بالا خورشید

تابیده در آسمان

یک رشته کوه پایین تر

پایینترش درختان

 

پاشو پاشو کوچولو - تصویر 2

 

نگاه کن اون دوردورا
کبوتری می پرد

انگار برای بلبل
از گل خبر می برد

 

بیتوته/ 2022

 

 «برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه