٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء

قرآن کریم

٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء

 پیامبرىِ فرشتگان

 یکى از بهانه‏هاى کافران و مشرکان براى این که ایمان نیاورند این بود که مى‏گفتند چرا خداوند فرشته‏اى را براى پیامبرى انتخاب نکرده است. خداوند یگانه به آنان چنین پاسخ مى‏فرماید:

 و هنگامى که هدایت برایشان آمد، هیچ چیز مردم را از این که ایمان بیاورند بازنداشت، به جز این که گفتند: آیا خدا بشرى را به پیامبرى مبعوث کرده؟ بگو: اگر در روى زمین فرشتگانى بودند که با آرامش راه مى‏رفتند، حتماً بر آنان فرشته‏اى را به پیامبرى از آسمان نازل مى‏کردیم. بگو: میان من و شما گواه بودن خدا کافى است؛ به راستى که او به بندگانش، آگاهِ بیناست.

    آیات 94 الى 96


 کور و کر و لال

 افرادى شایسته‌ی هدایت مى‏شوند که در راه هدایت تلاش کنند و جان خود را آماده‌ی پذیرش ایمان نمایند. کسانى که با لجاجت و سرسختى با راه‏هاى هدایت مبارزه مى‏کنند و چشم و گوش خود را بر روى حقایق و آیات الهى مى‏بندند، در تاریکى کفر باقى مى‏مانند و خداوند آنان را هدایت نمى‏کند. آنان در روز قیامت، کور و کر و لال در حالى که روى صورت‏هایشان راه مى‏روند محشور مى‏شوند و این کیفر بى‏ایمانى و کفرشان است. خالق روز جزا مى‏فرماید:

 و هر کس را خدا هدایت کند، او هدایت شده است و کسانى را که گمراه کند، جز او برایشان یاورى نمى‏یابى و روز قیامت، آنان را روى صورت‏هایشان در حالى که کور و لال و کرند، محشور مى‏کنیم. جایگاهشان جهنم است. هر بار که خاموش شود، شعله‏اى برایشان مى‏افزاییم. آن کیفرشان است براى این که آنان به آیات ما کافر شدند و گفتند: آیا هنگامى که استخوان و خاک شدیم در آفرینشى جدید برانگیخته مى‏شویم؟ آیا ندیده‏اند خدایى که آسمان‏ها و زمین را آفرید بر این که مانند آن‏ها را بیافریند تواناست؟ و براى آنان مهلتى که هیچ شکى در آن نیست قرار داد، و ستمگران جز ناسپاسى نخواستند.

    آیات 97 الى 99


 انسان بخیل است

 خداوند، بخشنده است و کسانى که به او ایمان دارند باید بخشنده باشند. بخل و خساست از صفات افراد بى‏ایمان است که گمان مى‏کنند اگر چیزى در راه خدا خرج کنند، دچار فقر و تنگدستى مى‏شوند. بخشنده‌ی مهربان مى‏فرماید:

 بگو: اگر شما صاحب گنجینه‏هاى رحمت پروردگارم بودید باز هم از بیم بخشش، خوددارى مى‏کردید و انسان، بسیار بخیل است.

    آیه‌ی 100


 نُه نشانه‌ی روشن

 حضرت موسى(ع) فرعونیان و مردم را به یگانه‏پرستى دعوت کرد و براى اثبات پیامبریش، معجزات الهى را به آنان نشان داد. آنان، هرگاه دچار بلا و گرفتارى مى‏شدند، از موسى(ع) مى‏خواستند که برایشان دعا کند، معجزه‏اى دیگر بیاورد و آنان را نجات دهد. حضرت موسى(ع) به درگاه خدا دعا مى‏کرد و معجزات پروردگار را یکى پس از دیگرى به آنان نشان مى‏داد. با این همه، فرعونیان ایمان نیاوردند و حتى فرعون تصمیم گرفت بار دیگر، پسران قوم موسى(ع) را بکشد و دخترانشان را براى کنیزى، زنده نگهدارد، تا به این ترتیب، نسل آنان را از بین ببرد. اما خداوند یگانه به حضرت موسى(ع) وحى فرمود که پیروانش را از آن سرزمین بیرون ببرد و از ظلم فرعون نجات دهد. قوم حضرت موسى(ع) شبانه حرکت کردند و فرعون که از هجرت آنان باخبر شده بود، به تعقیب آنان پرداخت و با معجزه‌ی بزرگ دیگرى از حضرت موسى(ع) روبرو شد. با این که با چشمان خود مى‏دید حضرت موسى(ع) در میان آب‏ها، راهى خشک براى عبور پیروانش باز کرده، باز هم ایمان نیاورد و به تعقیب آنان ادامه داد و به سزاى بى‏ایمانى و کفرش، با یارانش غرق شد. در قرآن چنین مى‏خوانیم:

 و ما به موسى نُه نشانه‌ی روشن دادیم. پس از بنى‏اسرایئل بپرس! هنگامى که نزد آنان آمد و فرعون به او گفت: اى موسى من جداً تو را جادو شده مى‏پندارم. گفت: حتماً دانسته‏اى که این دلایل روشن را به جز پروردگار آسمان‏ها و زمین نازل نکرده است! و اى فرعون، من جداً تو را تباه شده مى‏پندارم! او خواست آنان را از آن سرزمین ریشه‏کن کند. پس او و کسانى که با او بودند همه را غرق کردیم و بعد از او به بنى‏اسرائیل گفتیم: در این سرزمین ساکن شوید. پس هنگامى که وعده‌ی آخرت فرا رسد، همه‌ی شما را با هم مى‏آوریم.

    آیات 101 الى 104


 به تدریج نازل شد

 خداوند مهربان، آیات قرآن را بخش بخش نازل فرمود تا مردم کم‏کم و به تدریج با دستورات دین آشنا شوند و این براى مومنان درس بزرگى است که بدانند براى رسیدن به هدف‏هاى بزرگ، باید قدم به قدم پیش رفت، نه شتابزده و ناگهانى. خداوند یگانه مى‏فرماید:

 و آن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و تو را جز بشارت دهنده و بیم‏دهنده نفرستادیم، و قرآنى بخش بخش نازل کردیم تا آن را به آرامى بر مردم بخوانى، و آن را کاملاً به تدریج نازل کردیم.

    آیات 105 و 106


 سجده مى‏کنند

 ایمان هر کس به سود خود اوست و نفع و ضررى براى خداوند بى‏نیاز ندارد. کسانى که به قرآن ایمان مى‏آورند و به درگاه خداوند سجده و شکرگزارى مى‏کنند، درهاى رحمت الهى را به روى خود مى‏گشایند . یگانه‌ی بى‏همتا مى‏فرماید:

 بگو: به آن ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، هنگامى که بر کسانى خوانده مى‏شود که پیش از آن به آنان دانش داده شده است، سجده‏کنان بر چانه‏هایشان به خاک مى‏افتند و مى‏گویند: پروردگارمان منزه است؛ که وعده‌ی پروردگارمان حتماً انجام شدنى است. گریه‏کنان بر روى چانه‏ها به خاک مى‏افتند و بر فروتنى آنان مى‏افزاید.

    آیات 107 الى 109


 نام‏هاى نیکو

 روزى رسول خدا(ص) در مکه نماز مى‏خواند. در نمازش دعا کرد و گفت: «یا الله یا رحمن...» مشرکین گفتند: «او را نگاه کنید که ما را از پرستش خدایان نهى مى‏کند در حالى که خودش دو معبود را مى‏خواند.» خداوند مهربان فرمود:

 بگو: الله را بخوانید یا رحمن را بخوانید، هر کدام را بخوانید، نام‏هاى نیکو از آنِ اوست.

    بخشى از آیه‌ی 110


 بلند یا آهسته

 نماز را باید با صداى بلند خواند یا با صداى آهسته؟ خداوند مهربان مى‏فرماید:

 و در نماز، صدایت را بلند نکن و آن را آهسته نگردان و میان آن راهى را جستجو کن.

    بخشى از آیه‌ی 110


 یگانه است

 خداوند یکتا به تمام مشرکانى که خداوند را داراى شریک، فرزند یا دوست مى‏دانند، چنین مى‏فرماید:

 بگو: ستایش مخصوص خدایى است که فرزندى نگرفته و در فرمانروایى شریکى ندارد و دوست و سرپرستى براى رفع خوارى ندارد و او را بسیار بزرگ بخوان!

    آیه‌ی 111

 

 

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


منبع: آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان
جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١١١ سوره‌ی اسراء

مطالب مرتبط:

سوره ی اسراء آیات ٨٣ الی ٩٣

سوره ی اسراء آیات ٧٢ الی ٨٢

سوره ی اسراء آیات ٥٦ الی ٧١


 

٦) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٧٢ الى ٨٢ سوره ی اسراء

٦) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٧٢ الى...

٦) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٧٢ الى ٨٢ سوره ی اسراء
٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره ی اسراء

٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى...

٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره ی اسراء
سوره ی انعام - آیات 8 الی 16

سوره ی انعام - آیات 8 الی 16

سوره ی انعام - آیات 8 الی 16
٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى ٧١ سوره ی اسراء

٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى...

٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى ٧١ سوره ی اسراء
پسندیدم
٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء - تصویر 7
ارسال براي دوستان
چاپ
UserName

 • ستاره یک مربع
 • فناپ
 • 180
 • دکتر
 • مدیسه
 • پلاس
آخرین مطالب کودک و نوجوان
 • بره با چوب پنبه گوش
  بره با چوب پنبه گوش
 • عید قربان
  عید قربان
 • عید بندگی
  عید بندگی
 • برنامه ریزی مدیر کوچولو
  برنامه ریزی مدیر کوچولو
 • مدرسه سلام
  مدرسه سلام
 • اول مهر، بازگشایی مدارس
  اول مهر، بازگشایی مدارس
 • خوشمزدگی یا سلامت؟
  خوشمزدگی یا سلامت؟
 • تو هم می توانی
  تو هم می توانی
 • بوی خوب مهر
  بوی خوب مهر
 • جامدادی عروسکی
  جامدادی عروسکی
آر اس اس
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه