٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد

قرآن کریم

٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد

 چه سراى آخرتِ نیکویى!

 سراى آخرت خردمندان کجا و چگونه است؟ خداوند رحمان، به این پرسش، چنین پاسخ مى‏فرماید:

 بهشت‏هاى جاویدان که آنان و از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان هر که نیکوکار باشد در آن داخل مى‏شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‏شوند: درود بر شما بر آن‏چه صبر کردید. پس، چه سراى آخرت نیکویى!

    آیات 23 و 24


 سراى بد

 کمى و زیادىِ روزى، به دست خداوندِ روزى‏رسان است. کسانى که براى به دست آوردن روزىِ بیش‏تر، خود را به گناه آلوده مى‏کنند، قوانین الهى را زیرپا مى‏گذارند و رابطه‏هایى را که طبق دستورات الهى باید برقرار باشد، قطع مى‏کنند، از رحمت الهى دور مى‏شوند و سرانجام بدى دارند که در قرآن چنین بیان شده است:

 و کسانى که پیمان خدا را پس از بستن آن مى‏شکنند و آن‏چه را خدا به پیوستنِ آن فرمان داده، قطع مى‏کنند و در زمین فساد مى‏کنند، آنان برایشان لعنت است و سراى بد دارند. خدا روزى را براى هر که بخواهد، گشایش مى‏دهد یا تنگ مى‏گرداند؛ و به زندگى دنیا شاد شده‏اند؛ و زندگى دنیا در آخرت، جز چیزى اندک نیست.

    آیات 25 و 26


 گمراهان

 مشرکان و کافران براى آن که ایمان نیاورند بهانه‏جویى مى‏کردند و مى‏گفتند: «چرا محمد مانند پیامبران پیشین معجزه‌ی آشکار ندارد.» آنان با لجاجتِ خود در گمراهى باقى ماندند و هدایت نشدند. خداوند مهربان مى‏فرماید:

 و کسانى که کافر شدند مى‏گویند: چرا از سوى پروردگارش نشانه‏اى بر او نازل نشده است؟ بگو: به ��استى خدا هر که را بخواهد گمراه مى‏کند و هر کس که بازگردد، به سوى خود هدایت مى‏کند.

    آیه‌ی 27


 خوشا به حالشان

 یادِ خدا، آرام‏بخشِ دل‏هاى مومنان است و مومنان سرانجامِ نیکویى دارند. خداوند رحمان و رحیم مى‏فرماید:

 کسانى که ایمان آوردند و دل‏هایشان به یاد خدا آرام مى‏گیرد. آگاه باشید که با یاد خدا دل‏ها آرام مى‏گیرد. کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته کردند، خوشا به حالشان و سرانجامِ خوبى دارند.

    آیات 28 و 29


 خداوند رحمان را نمى‏شناسیم

 مشرکان و کافران به پیامبر اکرم(ص) ایمان نمى‏آوردند و مى‏گفتند: «ما خداوند رحمان را نمى‏شناسیم.» خداوند رحمان به پیامبر(ص) چنین وحى فرمود:

 این چنین تو را در امتى فرستادیم که پیش از آنان امت‏هایى بودند و گذشتند، تا آن‏چه را بر تو وحى کردیم بر آنان بخوانى و آنان به رحمان کافر مى‏شوند. بگو: او پروردگار من است. خدایى جز او نیست؛ بر او توکل کردم و بازگشتم به سوى اوست.

    آیه‌ی 30


 مانند پیامبران پیشین

 گروهى از مشرکان مکه، به پیامبر اکرم(ص) مى‏گفتند: «اگر تو پیامبرى و قرآن معجزه‌ی توست، به وسیله قرآنت، کوه‏هاى مکه را عقب بران تا سرزمین مکه وسیع‏تر شود و از زمین مکه، چشمه‏هاى آب خارج کن تا زراعت ما رونق یابد. زیرا کوه‏ها در خدمت داوود پیامبر بودند و با او خدا را تسبیح مى‏گفتند و تو مى‏گویى کم‏تر از او نیستى. یا همان‏طور که باد در خدمت سلیمان بود، باد را در خدمت ما درآور تا بر آن سوار شویم و به شام رویم و لوازم مورد نیاز خود را بخریم و همان روز بازگردیم. یا مانند مسیح که مردگان را زنده مى‏کرد، جدت «قصى» را زنده کن تا با او حرف بزنیم.» خداوند مهربان، در پاسخ لجاجت‏ها و تمسخرهاى کافران، فرموده است:

 و اگر قرآنى بود که کوه‏ها با آن روان مى‏شد یا زمین با آن قطعه قطعه مى‏شد یا مردگان با آن به سخن مى‏آمدند، بلکه همه‌ی امور به خدا بستگى دارد. پس، آیا کسانى که ایمان آوردند مأیوس نشدند که اگر خدا مى‏خواست حتماً تمام مردم را هدایت مى‏کرد؟ و کسانى که کافر شدند پیوسته، به سزاى آن‏چه کرده‏اند، مصیبت کوبنده‏اى به آنان مى‏رسد یا نزدیک خانه‏هایشان فرود مى‏آید تا این که وعده‌ی خدا فرابرسد. به راستى که خدا در وعده‏اش خلاف نمى‏کند. و بى‏گمان پیامبرانِ پیش از تو مسخره شدند، پس به کسانى که کافر بودند مهلت دادم. سپس آنان را گرفتار کردم. پس کیفر من چگونه بود؟


    آیات 31 و 32


 به خدا خبر مى‏دهند؟!

 خداوند یگانه به همه‌ی جهانیان تسلط دارد و از همه چیز آگاه است و به مشرکان که براى او شریکانى گرفته‏اند، هشدار مى‏دهد که اگر از گمراهى بازنگردند، در دنیا و آخرت دچار عذاب الهى خواهند شد. او فرموده است:

 پس آیا آن که بر هر کس با آن‏چه کرده مسلط است و براى خدا شریکانى قرار دادند؟ بگو: آنان را نام ببرید. آیا او را به آن‏چه در زمین نمى‏داند خبر مى‏دهید یا سخنى سطحى مى‏گویید؟ بلکه براى کسانى که کافر شدند، نیرنگشان آراسته شده و از راه، بازداشته شده‏اند؛ و کسى را که خدا گمراه کند، راهنمایى ندارد. در زندگى دنیا عذابى دارند و حتماً عذاب آخرت سخت‏تر است و در برابر خدا هیچ نگهدارنده‏اى ندارند.

    آیات 33 و 34

 

 

 

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


منبع: آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان
جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ٤٣ سوره ی رعد

مطالب مرتبط:

سوره ی رعد آیات ١٤ الی ٢٢

سوره ی رعد آیات ١ الی ١٣

سوره ی یوسف آیات ١٠٥ الی ١١١

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه