٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره‌ی اسراء

قرآن کریم

٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره‌ی اسراء

 دختران خدا

 اعراب دختران را دوست نداشتند و آنان را مایه‌ی سرشکستگى و بدبختى مى‏پنداشتند؛ اما با وجود این، فرشتگان را دختران خدا مى‏دانستند. خداوند مهربان، آیاتش را به شکل‏هاى گوناگون بیان مى‏فرماید تا شاید مشرکان متوجه‌ی اشتباهاتشان بشوند:

 آیا پروردگارتان شما را به پسران مقدم داشته و خود، از فرشتگان، دخترانى گرفته است؟ به راستى که شما سخنى بزرگ مى‏گویید و به یقین، ما در این قرآن، گوناگون بیان کردیم تا پند بگیرند و به آنان جز نفرت نمى‏افزاید.

    آیات 40 و 41


 
 یگانه است

 مشرکان به چند خدا اعتقاد داشتند؛ خداى آسمان، خداى زمین، خداى جنگ و خداى صلح و... خداوند یگانه مى‏فرماید:

 بگو: اگر، چنان که مى‏گویند، با او خدایان دیگرى بود، آن‏گاه حتماً به جستجوى راهى به سوى صاحب عرش مى‏پرداختند. او منزه است و از آن چه مى‏گویند، بسیار والاتر است.

    آیات 42 و 43


 تسبیح‏گویان

 نظام دقیق آسمان‏ها و زمین، دلیل بر یگانگى، عدالت و بى‏همتایى خداوند است. اگر خدایان دیگرى وجود داشتند، نظام آفرینش دچار نزاع و هجوم و هرج و مرج مى‏شد، ولى آسمان‏ها و زمین و هر چه در آن‏هاست بر یگانگىِ خدا شهادت مى‏دهند؛ و این، تسبیح پروردگار یکتاست. در قرآن مى‏خوانیم:

 آسمان‏هاى هفت‏گانه و زمین و هر که در آن‏هاست، او را تسبیح مى‏کنند، و هیچ چیز نیست، مگر این که در ستایش او تسبیح مى‏گوید؛ ولی شما تسبیح آنان را نمى‏فهمید. به راستى او بردبار آمرزنده است.

    آیه‌ی 44


 گمراه شدند

 هنگامى که پیامبر(ص) آیات قرآن را براى مردم مى‏خواند، بعضى از مشرکان، اطراف او جمع مى‏شدند، دست مى‏زدند، سوت مى‏کشیدند و با ایجاد سروصدا نمى‏گذاشتند صداى پیامبر(ص) به گوش مردم برسد. آنان حاضر نبودند سخنان پیامبر(ص) را بشنوند و به آیات قرآن گوش دهند. تعصب آنان نسبت به بت‏ها و آیین پدرانشان مانند حجابى بود که آنان را از درک و فهم آیات قرآن بازمى‏داشت.
    آنان به پیامبر(ص) نسبت‏هاى ناروا مى‏دادند؛ بعضى مى‏گفتند دیوانه شده است! برخى مى‏گفتند: شاعر است! و عده‏اى معتقد بودند جادو شده است. خداوند یگانه فرمود:

 و هنگامى که قرآن مى‏خوانى بین تو و کسانى که به آخرت ایمان ندارند، پرده‏اى پوشیده قرار مى‏دهیم و بر دل‏هایشان پرده‏اى و در گوش‏هایشان سنگینى قرار مى‏دهیم که آن را نفهمند و هنگامى که در قرآن پروردگارت را به یگانگى یاد مى‏کنى، با نفرت پشت مى‏کنند. هنگامى که به تو گوش مى‏دهند، ما به آن چه گوش مى‏دهند داناتریم و هنگامى که آهسته سخن مى‏گویند، آن‏گاه که ستمکاران مى‏گویند:

جز مردى جادو شده را پیروى نمى‏کنید. ببین چگونه برایت مثال‏ها زدند و گمراه شدند. پس نمى‏توانند راهى پیدا کنند.

    آیات 45 الى 48


 شاید نزدیک باشد

 مشرکان و کافران با تمسخر به پیامبر(ص) مى‏گفتند: «چه کسى استخوان‏هاى پوسیده‏اى را که خاک و پراکنده شده، دوباره به شکل اولش بازمى‏گرداند و این قیامت که مى‏گویى چه وقت است؟» خالق جهانیان مى‏فرماید:

 و گفتند: آیا وقتى استخوان و پوسیده شدیم، با آفرینشى جدید برانگیخته مى‏شویم؟ بگو: سنگ باشید یا آهن یا آفریده‏اى از آن‏چه در دل‏هایتان بزرگ است! پس خواهند گفت: چه کسى ما را بازمى‏گرداند؟ بگو: آن که بار اول شما را آفرید. پس در برابرت سرهایشان را تکان مى‏دهند و مى‏گویند: آن چه وقت است؟ بگو: شاید نزدیک باشد. روزى که شما را مى‏خواند. پس در حالى که او را ستایش مى‏کنید، اجابت مى‏کنید و مى‏پندارید که جز اندکى نمانده‏اید.

    آیات 49 الى 52


 نیکو سخن بگویید

 مشرکان، مومنان را آزار مى‏دادند و به پیامبر(ص) نسبت‏هاى ناروا و توهین‏آمیز مى‏دادند. مسلمانان ناراحت و عصبانى مى‏شدند و با آنان جدال مى‏کردند و آنان را گمراه و اهل دوزخ مى‏خواندند و گاه از پیامبر(ص) مى‏خواستند که اجازه بدهد با مشرکان بجنگند. اما خداوند مهربان، مومنان را به ادب و نیکو سخن گفتن و دورى از شیطان دعوت فرمود:

 و به بندگانم بگو: آن‏چه را که بهتر است، بگویند. به راستى که شیطان میانشان را به هم مى‏زند. به راستى که شیطان براى انسان دشمنى آشکار است. پروردگارتان به شما داناتر است. اگر بخواهد به شما رحم مى‏کند یا اگر بخواهد عذابتان مى‏کند، و ما تو را بر ایشان وکیل نفرستاده‏ایم.

    آیات 53 و 54


 او داناتر است

 مشرکان از روى حسد و کینه مى‏گفتند: «چه شد که خداوند، محمد یتیم را به پیامبرى برگزید؟ آیا شخص دیگرى نبود که بهتر از او باشد؟ چگونه او ادعا مى‏کند که آخرین و برترین پیامبر خداست؟» خداوند مهربان، که از همه‌ی هستى آگاه است و خود بهتر مى‏داند که چه کسى شایسته‏ترین و برترین مردم است، مى‏فرماید:

 و پروردگارت به هر که در آسمان‏ها و زمین است، داناتر است و به یقین بعضى از پیامبران را بر بعضى برترى دادیم و به داوود، زبور دادیم.

    آیه‌ی 55

 

 

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


منبع: آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان
جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١١١ سوره‌ی اسراء

مطالب مرتبط:

سوره ی اسراء آیات ٣١ الی ٣٩

سوره ی اسراء آیات ١٦ الی ٣٠

سوره ی اسراء آیات ١ الی ١٥


١١) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٠٩ سوره ی یونس

١١) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات ١ الی...

١١) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٠٩ سوره ی یونس
 ٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره ی کهف

٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى...

٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره ی کهف
٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره ی اسراء

٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى...

٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره ی اسراء
٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى ٧١ سوره ی اسراء

٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى...

٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى ٧١ سوره ی اسراء
پسندیدم
٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره‌ی اسراء - تصویر 7
ارسال براي دوستان
چاپ
UserName

 • ستاره یک مربع
 • فناپ
 • فامیلا
 • زرین
 • دکتر
 • مدیسه
آخرین مطالب کودک و نوجوان
 • فانوس کاغذی
  فانوس کاغذی
 • سوره عصر
  سوره عصر
 • دنیای حیوانات
  دنیای حیوانات
 • زنبور
  زنبور
 • پاکت نامه
  پاکت نامه
 • کبوتر نادان
  کبوتر نادان
 • جایزه آقا گرگه
  جایزه آقا گرگه
 • پینه دوز
  پینه دوز
 • دستگاه عضلانی
  دستگاه عضلانی
 • نماز
  نماز
آر اس اس
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه