١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف

قرآن کریم

١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف

 مانند آب

 خداوند مهربان، براى زندگى دنیا مثالى آورده و مى‏فرماید که مانند آبى است که از آسمان نازل مى‏شود و با آن درختان، سرسبز و پربار مى‏شوند؛ اما بار دیگر درختان که با برگ و گل و میوه زینت شده بودند، خشک مى‏شوند. زندگى دنیا نیز گرچه با مال و فرزندان زینت شده است، اما مال و فرزندان، نعمت‏هاى زودگذرى هستند که ماندنى نیستند و چیزى که باقى مى‏ماند اعمال انسان است. این مثال را در قرآن چنین مى‏خوانیم:

 و براى آنان زندگى دنیا را مثال بزن که مانند آبى است که از آسمان نازل کردیم. پس گیاهان زمین با آن درآمیخت. پس خشک شد، بادها پراکنده‏اش کردند، و خداوند بر هر چیز تواناست. مال و فرزندان، زینتِ زندگى دنیاست و کارهاى شایسته‌ی ماندنى، نزد پروردگارت پاداش بهتر و امیدى بهتر است.

    آیات 45 و 46


 واى بر ما!

 روز قیامت تمام افراد بشر در پیشگاه خداوند یگانه حاضر مى‏شوند و نامه‌ی اعمالشان را مى‏آورند. نامه‏اى که هر کار کوچک و بزرگى که انجام داده‏اند در آن آورده شده است. در آن روز، تمام مردم اعمالشان را حاضر مى‏بینند و همه را به یاد مى‏آورند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:

 و روزى که کوه‏ها را به حرکت درمى‏آوریم و زمین را آشکار مى‏بینى و آنان را محشور مى‏کنیم و هیچ یک را رها نمى‏کنیم و آنان به صف بر پروردگارت عرضه مى‏شوند. به یقین همان‏گونه که نخستین بار شما را آفریدیم، به سوى ما آمدید. بلکه گمان کردید هرگز برایتان وعده‏گاهى قرار نمى‏دهیم؛ و کتاب آورده مى‏شود. پس گناهکاران را از آن‏چه در آن است بیمناک مى‏بینى و مى‏گویند: اى واى بر ما! این چه کتابى است که هیچ کوچک و بزرگى را رها نکرده مگر آن که حسابش کرده و آن‏چه انجام داده‏اند، حاضر مى‏یابند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمى‏کند.

    آیات 47 الى 49


 از شیطان پیروى نکنید

 انسان‏ها براى پیمودن راه سعادت باید از دستورات خداوند یگانه اطاعت و پیروى کنند و بدانند که از ابتداى آفرینشِ انسان، شیطان دشمن او بوده و پیروى کردن از شیطان و دوستى با او، گمراهى و بدبختى به بار مى‏آورد. خداوند یگانه به مومنان هشدار مى‏دهد که هرگز شیطان را جایگزین خداوند یکتا نکنند و مى‏فرماید:

 و هنگامى که به فرشتگان گفتیم: براى آدم سجده کنید، پس سجده کردند به جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچى کرد. آیا او و نسلش را به جاى من به دوستى مى‏گیرید در حالى که آنان دشمن شما هستند؟ چه جایگزین بدى براى ستمگران است. نه در آفرینش آسمان‏ها و زمین، و نه در آفرینش خودشان، آنان را شاهد نگرفتم و من گمراه کنندگان را به کمک نمى‏گیرم.

    آیات 50 و51


 راه فرارى نیست

 روز قیامت، خداوند یگانه به مشرکان مى‏فرماید: آن‏هایى را که شریک من مى‏پنداشتید، صدا کنید که به یاریتان بیایند. مشرکان همان‏طور که در دنیا رفتار مى‏کردند، شریکان را مى‏خوانند، اما جوابى نمى‏شنوند و با دیدن آتش، مطمئن مى‏شوند که دیگر راهى باقى نمانده و باید به جهنم بروند. یکتاى بى‏همتا مى‏فرماید:

 و روزى که مى‏گوید: آن‏هایى را که شریکان من پنداشتید، بخوانید. پس آنان را مى‏خوانند ولى به آنان جواب نمى‏دهند و میانشان مانعى قرار دادیم و گناهکاران آتش را مى‏بینند و مى‏فهمند که حتماً در آن، افتادنى هستند و از آن راه فرارى نمى‏یابند و در این قرآن براى مردم از هر نوع مثالى بیان کرده‏ایم و انسان بیش‏تر از هر چیزى جدال مى‏کند.

    آیات 52 الى 54


 سنت پیشینیان

 خداوند مهربان، پیامبران را براى هدایت مردم فرستاد تا به مومنان بشارت دهند و کافران را از عذاب جهنم بیم دهند. اما آنان که کافر شدند با پیامبران و مومنان مجادله مى‏کردند و نشانه‏هاى الهى را به مسخره مى‏گرفتند و آن‏قدر به کفر و لجاجت خود ادامه مى‏دادند تا عذاب الهى نازل مى‏شد. در قرآن چنین مى‏خوانیم:

 وقتى هدایت براى مردم آمد، چیزى مانع مردم نشد که ایمان بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند، به جز این که سنت پیشینیان بر ایشان آماده شود یا عذاب، پیش رویشان بیاید. و ما فرستادگان خود را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم و کسانى که کافر شدند، به باطل مجادله مى‏کنند تا حق را نابود کنند و نشانه‏هاى ما و آن‏چه از آن بیم داده شده‏اند را به مسخره بگیرند.

    آیات 55 و 56


 وعده‏گاهى دارند

 گناهکاران آن‏قدر به کفر و گناه ادامه مى‏دهند که قدرت تشخیص حق و باطل را از دست مى‏دهند؛ گویى چیزى نمى‏شنوند و هیچ حرف حقى را درک نمى‏کنند. آنان در اثر گناه، احساس حق‏جویانه خود را از دست مى‏دهند و به همین دلیل هدایت نمى‏شوند. اما خداوند آن‏قدر مهربان است که در عذاب گناهکاران عجله نمى‏کند، بلکه براى آنان مهلت معینى قرار مى‏دهد، شاید هدایت شوند؛ ولى عاقبتِ ستمکاران جز هلاکت نیست. بخشنده‌ی مهربان مى‏فرماید:

 و ستمکارتر از کسى که آیات خدا به او یادآورى مى‏شود، اما از آن روى مى‏گرداند و آن‏چه قبلاً انجام داده فراموش مى‏کند، کیست؟ ما از این که آن را بفهمند بر دل‏هایشان پوشش و بر گوش‏هایشان سنگینى قرار دادیم و اگر آنان را به هدایت دعوت کنى، هرگز هدایت نمى‏شوند. و پروردگارت آمرزنده‌ی مهربان است؛ اگر آنان را به آن‏چه به دست مى‏آورند، گرفتار مى‏کرد حتماً در عذابشان عجله مى‏کرد، ولى وعده‏گاهى دارند؛ هرگز غیر از او پناهى نمى‏یابند. و آن شهرهایى است که وقتى ستم کردند، هلاکشان کردیم و براى هلاکتشان وعده‏گاهى قرار دادیم.

    آیات 57 الى 59

 

 

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


منبع: آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان
جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ٧٤ سوره‌ی کهف

مطالب مرتبط:

سوره ی کهف آیات ٢٨ الی ٤٤

سوره ی کهف آیات ١٧ الی ٢٧

سوره ی کهف آیات ١ الی ١٦


 

 ٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره ی کهف

٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى...

٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره ی کهف
١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره ی کهف

١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى...

١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره ی کهف
٦) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٠٩ سوره ی یونس

٦) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات ١ الی...

٦) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٠٩ سوره ی یونس
١٥) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ٥ سوره ی هود

١٥) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ٥...

١٥) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ٥ سوره ی هود
پسندیدم
١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف - تصویر 7
ارسال براي دوستان
چاپ
UserName

 • ستاره یک مربع
 • فناپ
 • 180
 • دکتر
 • مدیسه
 • پلاس
آخرین مطالب کودک و نوجوان
 • بره با چوب پنبه گوش
  بره با چوب پنبه گوش
 • عید قربان
  عید قربان
 • عید بندگی
  عید بندگی
 • برنامه ریزی مدیر کوچولو
  برنامه ریزی مدیر کوچولو
 • مدرسه سلام
  مدرسه سلام
 • اول مهر، بازگشایی مدارس
  اول مهر، بازگشایی مدارس
 • خوشمزدگی یا سلامت؟
  خوشمزدگی یا سلامت؟
 • تو هم می توانی
  تو هم می توانی
 • بوی خوب مهر
  بوی خوب مهر
 • جامدادی عروسکی
  جامدادی عروسکی
آر اس اس
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه