١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم

قرآن کریم

 ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم

وقت حساب

 این جهان هنگام کار است و آخرت، وقتِ حساب. وقتى قیامت بیاید دیگر کسى فرصتى براى انجام کار یا جبران اشتباه ندارد. در آن روز، نه مى‏توان خرید و فروش کرد و نه دوستى و علاقه‌ی دیگران به درد کسى مى‏خورد. خداوند مهربان به پیامبر(ص) مى‏فرماید که به مومنان چنین هشدار دهد:

 به بندگانم که ایمان آورده‏اند بگو: نماز را برپا دارند و از آن‏چه به آنان روزى داده‏ایم پنهان و آشکار انفاق کنند. پیش از آن که روزى بیاید که در آن نه خرید و فروشى است و نه دوستى.

    آیه‌ی 31


 نمى‏توانید بشمارید

 خالق یگانه هر چه مورد نیاز بشر است آفریده و در اختیار او قرار داده تا از آن‏ها بهره‏مند شود و بهتر زندگى کند. این همه نظم و قانون که در جهان هستى است، به انسان کمک مى‏کند تا از آن‏ها براى ساخت دستگاه‏ها و لوازم بسیار پیچیده استفاده کند و هر لحظه در مسیر پیشرفت خود، به اختراعات و اکتشافات جدیدى دست یابد. خداوند مهربان، جهان را با این همه عظمت در خدمت انسان قرار داده و فرموده است:

 خداست که آسمان‏ها و زمین را آفرید و از آسمان آبى فرو فرستاد. پس به وسیله‌ی آن از میوه‏ها براى شما روزى بیرون آو��د و کشتى را به خدمت شما درآورد تا به فرمان او در دریا حرکت کند و رودها را به خدمت شما درآورد. و خورشید و ماه را که همیشه در حرکتند به خدمت شما درآورد و شب و روز را به خدمت شما درآورد. و از هر چه از او خواستید به شما داد و اگر نعمت خدا را بشمارید نمى‏توانید آن را به شمارش درآورید. به راستى انسان بسیار ستمکارِ ناسپاس است.

    آیات 32 الى 34


 دعاهاى حضرت ابراهیم(ع)

 حضرت ابراهیم(ع) پیامبرى دلسوز و بسیار مهربان بود. او به فرمان خدا، همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل(ع) را به سرزمین مکه برد تا خانه‌ی کعبه را آباد سازند و آن را براى زیارت خداپرستان پاکیزه نگهدارند. حضرت ابراهیم(ع) هاجر(س) و اسماعیل(ع) را تنها و بى‏پناه در بیابانی خشک و سوزان به خداى یگانه سپرد و رفت. اسماعیل تشنه شد و گریه کرد. به فرمان خدا چشمه‌ی آبى زیر پاهاى کوچک اسماعیل جوشید. این چشمه هنوز هم مى‏جوشد و تشنگان سرزمین مکه را سیراب مى‏کند. مرغان هوا و به دنبال آن‏ها، قبیله «جرهم» که در آن نزدیکى زندگى مى‏کردند، دور چشمه‌ی آب جمع شدند و اسماعیل(ع) و مادرش از تنهایى نجات یافتند و سرزمین مکه آباد شد. حضرت ابراهیم(ع) گاه به مکه مى‏رفت و با همسر و فرزندش دیدار تازه مى‏کرد و سرانجام، هنگامى که اسماعیل(ع) بزرگ شد، از سوى خدا مأموریت یافت که خانه‌ی کعبه را با کمک او بازسازى کند. ابراهیم (ع)، پس از انجام این مأموریت مهم، دست به دعا برداشت و براى تمام مومنان دعا کرد. او آن‏قدر دلسوز بود که حتى براى کسانى که ایمان نداشتند و نافرمانى مى‏کردند مجازات و عذاب درخواست نکرد، بلکه در مورد آنان به خداوند گفت: «تو مهربان و آمرزنده‏اى.» دعاى حضرت ابراهیم(ع) چنین بود:

 و هنگامى که ابراهیم گفت: پروردگارا! این شهر را امن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بت‏ها دور بدار. پروردگارا! آنان بسیارى از مردم را گمراه کردند. پس هر کس از من پیروى کند، به راستى او از من است و هر که از من نافرمانى کند، پس به راستى تو آمرزنده‌ی مهربانى. پروردگارا! من بعضى از فرزندانم را در درّه‏اى بى‏کشت، نزد خانه‌ی محترم تو سکونت دادم. پروردگارا! برای آن که نماز را به‏پا دارند. پس دل‏هاى بعضى از مردم را به سوى آنان مایل کن و از میوه‏ها به آنان روزى بده، شاید شکرگزارى کنند. پروردگارا! به راستى تو آن‏چه را که پنهان مى‏کنیم و آن‏چه را که آشکار مى‏کنیم مى‏دانى و چیزى در زمین و آسمان بر خدا پوشیده نیست. ستایش مخصوص خدایى است که در سالخوردگى، اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. به راستى پروردگارم شنونده‌ی دعاست. پروردگارا! مرا و بعضى از فرزندانم را برپا دارنده‌ی نماز قرار بده. پروردگارا! و دعاى مرا قبول کن. پروردگارا! روزى که حساب برپا مى‏شود، مرا و پدر و مادرم و مومنان را بیامرز.

    آیات 35 الى 41


 دل‏هایشان خالى است

 خداوند از حال ستمکاران غافل نیست و حتماً آنان را مجازات خواهد کرد. اما عذاب و مجازات واقعى آنان را تا روز قیامت به تأخیر انداخته است؛ روزى که از هول و هراس آن، دل‏هایشان خالى مى‏شود و حتى قدرت پلک زدن ندارند. عادل بى‏نیاز مى‏فرماید:

 و گمان نکنید خدا از آن‏چه ستمکاران مى‏کنند غافل است. جز این نیست که براى روزى که چشم‏ها در آن خیره مى‏شوند، به آنان مهلت داده است. شتابان سر به بالا گرفته پلک بر هم نمى‏زنند و دل‏هایشان خالى است.

    آیات 42 و 43


 مهلت بده

 ستمکاران، وقتى عذاب روز قیامت را ببینند، از خدا مهلت مى‏خواهند و تقاضا مى‏کنند که یک بار دیگر به دنیا بازگردانده شوند تا این‏بار دعوت پیامبران را قبول کنند و کارهاى شایسته انجام دهند و از مومنان باشند. اما به آنان گفته مى‏شود: «هرگز فرصت دیگرى ندارید. آیا شما نبودید که قسم مى‏خوردید هرگز نابود نمى‏شوید و قیامت را باور نمى‏کردید. آن همه معجزات و مجازات‏هاى الهى را دیدید و پند نگرفتید. داستان اقوام گذشته را شنیدید و مثال‏هاى فراوان برایتان آورده شد اما باور نکردید.» این گفت‏وگو در قرآن چنین آمده است:

 و مردم را از روزى بترسان که عذاب بر آنان مى‏آید. کسانى که ستم کرده‏اند مى‏گویند: پروردگارا! به ما تا مدتى کوتاه مهلت بده تا دعوتت را قبول کنیم و از پیامبران پیروى کنیم. مگر شماپیش از این قسم نمى‏خوردید که هیچ‏گاه نابودى نخواهید داشت. و در خانه‏هاى کسانى که بر خود ستم کردند سکونت کردید و برایتان روشن شد که با آنان چگونه رفتار کردیم و برایتان مثال‏ها زده شد.

    آیات 44 و 45


 نیرنگشان نزد خداست

 پیامبران براى هدایت مردم بسیار تلاش کردند؛ اما کافران ستمکار هر چه مى‏توانستند حیله و نیرنگ به کار مى‏بردند تا آنان در انجام مأموریت الهى خود موفق نشوند. اما حیله‏هاى آنان هر قدر قوى و محکم بود، خدا از آن‏ها آگاه بود و با قدرت خود حیله‏هایشان را بى‏اثر مى‏ساخت و پیامبران را یارى مى‏کرد و از ستمکاران انتقام مى‏گرفت. خداوند بى‏نیاز مى‏فرماید:

 و به یقین آنان نیرنگ خود را به کار بردند و نیرنگشان نزد خداست و اگر چه از نیرنگشان کوه‏ها نابود شوند. پس هرگز خدا را خلاف کننده‌ی وعده‏اش به پیامبران مپندار؛ به راستى که خدا شکست ناپذیر انتقام‏گیر است.

    آیات 46 و 47


 پیامى براى تمام مردم

 همان‏طور که گناهکاران در این جهان دست به دست هم مى‏دهند تا ظلم و فساد کنند، در روز قیامت هم آنان را در زنجیرهایى به هم مى‏بندند و با هم به پیشگاه خدا حاضر مى‏کنند تا نتیجه آن‏چه به دست آورده‏اند را ببینند. خداوند جهانیان مى‏فرماید:

 روزى که زمین به غیر از این زمین تبدیل شود و آسمان‏ها هم. و براى خداى یگانه قهار ظاهر مى‏شوند و در آن روز گناهکاران را مى‏بینى که با هم در زنجیرها بسته شده‏اند. لباس‏هایشان از قطران است و چهره‏هایشان را آتش مى‏پوشاند، براى این که خدا به هر کس هر چه به دست آورده، جزا دهد. به راستى که خدا زود به حساب‏ها رسیدگى مى‏کند. این پیامى است براى مردم، براى این که به وسیله‌ی آن بیم داده شوند و براى این که بدانند او خداى یکتاست و براى این که خردمندان پند گیرند.

    آیات 48 الى 52

 

 

 

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


منبع: آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان
جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٧ سوره ی ابراهیم

مطالب مرتبط:

سوره ی ابراهیم آیات ١ الی ١٧

سوره ی ابراهیم آیات ١٨ الی ٣٠سوره ی رعد آیات ٣٥ الی ٤٣


٣) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات 113 الی 121 سوره ی توبه

٣) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات 113 الی...

٣) جزء یازدهم قرآن کریم، آیات 113 الی 121 سوره ی توبه
٥) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٧ الى ٩٩ سوره ی حِجْر

٥) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٧ الى ٩٩...

٥) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٨٧ الى ٩٩ سوره ی حِجْر
١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره ی نحل

١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى...

١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره ی نحل
١٣) جزء دهم قرآن کریم، سوره ی توبه آیات ٦١ الی ٧٢

١٣) جزء دهم قرآن کریم، سوره ی توبه آیات...

١٣) جزء دهم قرآن کریم، سوره ی توبه آیات ٦١ الی ٧٢
پسندیدم
 ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم - تصویر 7
ارسال براي دوستان
چاپ
UserName

 • ستاره یک مربع
 • فناپ
 • فامیلا
 • زرین
 • دکتر
 • مدیسه
آخرین مطالب کودک و نوجوان
 • فانوس کاغذی
  فانوس کاغذی
 • سوره عصر
  سوره عصر
 • دنیای حیوانات
  دنیای حیوانات
 • زنبور
  زنبور
 • پاکت نامه
  پاکت نامه
 • کبوتر نادان
  کبوتر نادان
 • جایزه آقا گرگه
  جایزه آقا گرگه
 • پینه دوز
  پینه دوز
 • دستگاه عضلانی
  دستگاه عضلانی
 • نماز
  نماز
آر اس اس
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه