يه كودك خود كمك كنيد تا حرفهاي ديگران و مفاهيم آنها را بفهمد. نقش شما حرف زدن با كودك و كتاب يا شعر خواندن براي او، موجب مي شود كه مهارت او در برقراري ارتباط كلامي افزايش پيدا كند. گفتن نام اشيائي كه در خانه وجود دارند و يا شرح دادن اتفاقات روزانه براي او، به او كمك مي كند تا معناي يك كلمه را مدتها پيش از آنكه قادر به گفتن يا استفاده از آن باشد، درك كند. بازي با كلمات مي تواند يك روش جذاب براي افزايش علاقه كودك به زبان باشد. مي توانيد با هم در خانه راه برويد، و به نوبت، نام اشيا موجود در ...

يه كودك خود كمك كنيد تا حرفهاي ديگران و مفاهيم آنها را بفهمد.

نقش شما

حرف زدن با كودك و كتاب يا شعر خواندن براي او، موجب مي شود كه مهارت او در برقراري ارتباط كلامي افزايش پيدا كند. گفتن نام اشيائي كه در خانه وجود دارند و يا شرح دادن اتفاقات روزانه براي او، به او كمك مي كند تا معناي يك كلمه را مدتها پيش از آنكه قادر به گفتن يا استفاده از آن باشد، درك كند. بازي با كلمات مي تواند يك روش جذاب براي ا��زايش علاقه كودك به زبان باشد. مي توانيد با هم در خانه راه برويد، و به نوبت، نام اشيا موجود در خانه را بگوييد؛ يا با كلمات هم قافيه، جمله بسازيد؛ شعرهاي كودكانه و ضرب المثلهاي فارسي زيادي وجود دارند كه مي توانيد در اين موقعيت از آنها استفاده كنيد.

معمولا والدين دوست دارند كه جواب حرفهاي كودك را با همان زبان كودك و با كلمات و جملات نامفهوم يا بي معني بدهند؛ اما شما بايد در برابر اين وسوسه مقاومت كنيد و به زبان صحيح و بدون غلط با او صحبت كنيد. همچنين، به حرفهاي كودك خود (حتي اگر نامفهوم و بي معني به نظر مي رسند) پاسخ دهيد. با پرسيدن سوالات ساده (مانند "پيشي كجاست؟")، يك پرسش و پاسخ با كودك خود به راه بيندازيد، و جوابهاي او را تاييد و تصديق كنيد. اگر او اشتباه كرد، سعي نكنيد اشتباهش را به سرعت تصحيح كنيد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه