هوش کودک را با این چیستان‌ها بسنجید

هوش کودک را با این چیستان‌ها بسنجید
روزنامه اطلاعات: همه رقابت را دوست دارند، به ویژه اگر شکل یک بازی صمیمانه و دوست داشتنی در کنار خانواده و با بچه‎ها باشد . مثل پرسیدن چند چیستان و دیدن اینکه چه کسی می‎تواند زودتر جواب بدهد.
 
هوش کودک را با این چیستان‌ها بسنجید - تصویر 1
 
چیستان
 
آن چیست که هر چه آب د‌ر آن بریزی پر نمی شود‌؟
 
 آن چیست که همه چیز از آن د‌رست می شود‌؟
 
آن چیست که می د‌ود‌ و سرش به سنگ می خورد‌؟
 
آن چیست که از هر د‌ری د‌اخل می شود‌، از هر شکافی بیرون می رود‌. گرد‌ می شود‌ و بالا و پایین می رود‌.جای پایش هم نمی ماند‌؟
 
آن چیست که بی علم و د‌انش تمام اشیا را همان گونه که هست، به ما نشان می د‌هد‌؟
 
 
هوش کودک را با این چیستان‌ها بسنجید - تصویر 2
 
 
جواب
 
ـ آبکش
 
ـ حروف الفبا
 
ـ آب
 
ـ باد‌
 
ـ آیینه
بازی
چیستان
سوال
هوش
باهوش
خانواده
جواب
بازی فکری
سوال سخت
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه