خلاقیت یک نیروی ذاتی است که در همه افراد وجود دارد و راه¬های بی¬شماری برای پرورش آن به ویژه از دوران کودکی وجود دارد. چرا که به قول «گاردنر» تصور و تخیلی که در اوایل دوران کودکی شکل می‌گیرد،

خلاقیت یک نیروی ذاتی است که در همه افراد وجود دارد و راههای بیشماری برای پرورش آن به ویژه از دوران کودکی وجود دارد. چرا که به قول «گاردنر» تصور و تخیلی که در اوایل دوران کودکی شکل می‌گیرد، مبنای خلاقیت در دوران بلوغ است. بنابراین به شما پدر و مادران عزیزی که خواهان آن هستید تا فرزندانی خلاق، مبتکر، نوآور و در نهایت، کارآفرین داشته باشید، توصیه می¬کنم به نکات زیر جهت تربیت درست کودک دلبندتان توجه نمایید: 

* با كودك خود شوخ طبع و مهربان باشيد.

* هرگز کودک خود را تحقير نکنید. کودکي که احساس حقارت کند هرگز دست به خلاقیت و نوآوری نمي‌زند.

* محيطي مناسب براي انجام كارهاي خلاق کودک فراهم نموده و امكانات و وسايلي همچون وسايل موسيقي، نقاشي و طراحي و... در اختيار کودک قرار دهید تا به كمك آنها خلاقيت هاي خود را ابراز نمايد. 

* كارهاي خلاق كودك را تشويق كنید و آنها را در معرض نمايش قرار دهید و از ارزيابي بيش از حد کودک خود خودداري كنید. 

* به عنوان بزرگسال، خود به انجام كارهاي خلاق بپردازید و اجازه دهید تا كودكتان شاهد كارهاي خلاق شما باشد. 

* از تاكيد بر ت��ورات قالبي در خصوص جنسيت كودكان همچون دختر ماشين بازي نمي كند، پسر عروسك بازي نميكند يا پسر گريه نمي¬كند، شديدا خودداري نمايید.

* امكان شركت در فعاليتها و كلاسهاي ويژه را براي کودک خود فراهم نمايید. 

* در مواقعی که مشكل يا گرفتاريهايی در خانواده وجود دارد از آن مشكلات به شيوه مثبتي استفاده كنید و با تشويق به كودك خود اجازه ابراز احساسات و اظهار نظر بدهید.

* اجازه دهید تا كودك خودش باشد حتي اگر رفتارهاي عجيب از او سر بزند و سعي كنید در حضور جمع، كودك خود را خلاق معرفي نكنید؛ در غير اين صورت اطرافيان انتظارات بيش از حدي از كودك شما خواهند داشت.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه