هفت سین. دوباره آمد از راه. بهار سبز و زیبا. جوانه زد درختان. در ده کوچک ما. پروانه های رنگی. می رقصند روی گل ها. در دشت و در بیابان. در باغ های زیبا. مادربزرگ خوبم. دوباره سفره چیده. هفت سین سفره گوید. که سال نو رسیده. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

هفت سین 

هفت سین

دوباره آمد از راه

بهار سبز و زیبا

هفت سین

جوانه زد درختان

 در ده کوچک ما

هفت سین

پروانه های رنگی

می رقصند روی گل ها

هفت سین

در دشت و در بیابان

 در باغ های زیبا

هفت سین

مادربزرگ خوبم

 دوباره سفره چیده

هفت سین

هفت سین سفره گوید

 که سال نو رسیده

هفت سین
 هفت سین - تصویر 8

 هفت سین - تصویر 9

 koodak@tebyan.com

تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان  

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه