هرگز نبايد دندان‌هاي پوسيده شيري كودكان را كشيد ني ني سايت: يك جراح دهان، فك و صورت گفت: به دليل سفت شدن مخاط محل رشد دندان‌هاي دائمي هرگز نبايد دندان‌هاي پوسيده شيري كودكان را در زمان نامناسب كشيد. محمد نوروز‌منش اظهار داشت: هرگز نبايد دندان‌هاي پوسيده شيري كودكان را كشيد زيرا وقتي دندان شيري در زمان نامناسب كشيده شود مخاط محل دنداني سفت مي‌شود و دندان‌هاي دائمي در زمان رشد با مشكل مواجه مي‌شوند. عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بيان داشت:‌ بنابراين نبايد دندان‌ها ...

هرگز نبايد دندان‌هاي پوسيده شيري كودكان را كشيد

ني ني سايت: يك جراح دهان، فك و صورت گفت: به دليل سفت شدن مخاط محل رشد دندان‌هاي دائمي هرگز نبايد دندان‌هاي پوسيده شيري كودكان را در زمان نامناسب كشيد.

محمد نوروز‌منش اظهار داشت: هرگز نبايد دندان‌هاي پوسيده شيري كودكان را كشيد زيرا وقتي دندان شيري در زمان نامناسب كشيده شود مخاط محل دنداني سفت مي‌شود و دندان‌هاي دائمي در زمان رشد با مشكل مواجه مي‌شوند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بيان داشت:‌ بنابراين نبايد دندان‌هاي پوسيده شيري كودكان را خانواده‌ها بكشند زيرا تصور بر اين است كه دندان پوسيده شيري بايد كشيده شود ولي وقتي دندان پوسيده شيري كشيده مي‌شود مخاط آن سقف مي‌شود و دندان دائمي براي رشد دچار مشكل مي‌شود كه در نهايت باعث رشد نامناسب در محل ديگر فك مي‌شود.

نوروزمنش با اشاره به اينكه بهترين سن براي ارتودنسي نيز 12 تا 18 سالگي است، خاطرنشان كرد: البته ��ر سنين 18 تا 25 سال نيز ارتودنسي را مي‌توان بر روي دندان افراد به كار برد ولي پس از 25 سالگي انجام ارتودنسي سخت، طولاني‌مدت و نتايج آن نيز ضعيف مي‌شود.

منبع: فارس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه