نگهداري از كودك توسط بستگان ،تا چه اندازه توصيه مي شود؟ شايد مهمترين دليلي كه والدين ترجيح مي دهند كودك را به جاي سپردن به مهد كودك يا پرستار بچه نزد اقوام بگذارند،اعتمادي است كه بستگان خود دارند. والدين مطمئند كه كسي كه به فرزندشان غذا مي دهد يا جايش را عوض مي كند، سلامتي،آرامش و خوشحال بودن كودك برايش مهم است. همچنين ،پدر و مادر خصوصيات اخلاقي و حالات روحي شخصي كه قرار است از كودكشان نگهداري كند تا حدود زيادي مي شناسند.  نگراني  والدين هم از اينكه يك فرد غريبه ممكن است چيزهائي را به كود ...

نگهداري از كودك توسط بستگان ،تا چه اندازه توصيه مي شود؟

شايد مهمترين دليلي كه والدين ترجيح مي دهند كودك را به جاي سپردن به مهد كودك يا پرستار بچه نزد اقوام بگذارند،اعتمادي است كه بستگان خود دارند. والدين مطمئند كه كسي كه به فرزندشان غذا مي دهد يا جايش را عوض مي كند، سلامتي،آرامش و خوشحال بودن كودك برايش مهم است. همچنين ،پدر و مادر خصوصيات اخلاقي و حالات روحي شخصي كه قرار است از كودكشان نگهداري كند تا حدود زيادي مي شناسند.  نگراني  والدين هم از اينكه يك فرد غريبه ممكن است چيزهائي را به كودكشان آموزش دهد كه با آنچه كودك در خانه مي بيند يا ياد مي گيرد متفاوت باشد با سپردن فرزندشان به بستگان برطرف مي شود. ضمن اينكه وقتي كودك در خانه خود يا بستگان است امنيتش بسيار بيشتر از زماني است كه در يك محل غريبه است. ريسك سرما خوردگي يا عفونت هاي مختلف مانند عفونت گوش هم در كودكاني كه در خانه نگهداري مي شوند،به مراتب كمتر از بچه هائي است كه به مهد كودك مي روند.از نظر اقتصادي نيز هر چند كه به هر حال نزديكاني كه از كودك نگهداري مي كنند توقعاتي دارند،اما هزينه هاي كلي نهايتا كمتر خواهد بود. امروزه، به خصوص تا دوسالگي، نگهداري كودك در خانه بسيار توصيه مي شود.

اما طبيعتا، نگهداري از كودك به وسيله بستگان، معايبي هم دارد. ارتباط عاطفي نزديكي كه بين كودك و شخصي كه از او نگهداري مي كند ممكن است مانع از اين شود كه شما بتوانيد از آن فرد انتظاراتي داشته باشيد يا بخواهيد كارهائي كه شما مايليد انجام دهد يا به روشي كه شما فكر مي كنيد صحيح است،رفتار كند. بخصوص اگر آن شخص مسن باشد، ممكن است نظرات شما در مورد تغذيه يا خواباندن كودك را اصلا قبول نداشته باشد. نكته منفي اينجاست كه كودك در اين شرايط گيج مي شود وضمنا ممكن است اين مسائل روي رابطه شما با فاميلتان اثر منفي بگذارد. براي پيشگيري ،بهتر است از همان روز اول كه نگهداري از كودك را به فرد فاميل مي سپاريد، خواسته هاي خودتان و روش هائي كه دوست داريد اعمال شوند را به وضوح مطرح كنيد و در مورد آنها با او به توافق برسيد. مشكل ديگر اين لست كه ممكن است شما پيشنهاد پرداخت مبلغي را، دوستانه،بكنيد اما معمولا بستگان از قبول اين پيشنهاد سر باز مي زنند در حاليكه قلبا مايلند مبلغي بابت كاري كه برايتان انجام مي دهند دريافت كنند و چون در قبال پرداخت هيچ ،كار مي كنند ناخودآگاه آن طور كه بايد و شايد با دلسوزي و دقت از فرزندتان نگهداري نمي كنند.البته ممكن است در بسياري از خانواده ها چنين مسائلي هرگز پيش نيايد اما مواردي هم ديده شده كه در نهايت،والدين به اين نتجه رسيده اند كه بهتر مي بود اين مسئوليت را به افراد غريبه مي سپرند تا بتوانند توقعاتي هم داشته باشند.

ضمنا در مقايسه با يك فرد مسن(مثلا مادر يا مادر شوهرتان يا هر فاميل سالخورده ديگري) يك فرد جوان ،هر چند غريبه، انرژي بيشتري براي انجام كارها دارد.دويدن،ورجه وورجه كردن و سرك كشيدن يك كودك نوپا،افراد مسن را واقعا خسته مي كند. بچه هاي دو ،سه و چهار ساله واقعا فعالند و براي رشد و اجتماعي شدن نياز به اين فعاليتهاي زياد دارند و لازم است كه فردي كه از آنها نگهداري مي كند مانع فعاليتشان نشود و ضمنا مراقب امنيتشان هم باشد.

 نهايتا شما هستيد كه بايد با در نظر گرفتن منافع و معايب كوتاه مدت و بلند مدت سپردن فرزندتان به اقوام، تصميم بگيريد او را به مهدكودك ،پرستار بچه يا بستگان بسپاريد. بعضي از والدين ترجيح مي دهند بعد از دو سالگي، نگهداري از كودك را به مهد كودك يا پرستار بچه واگذار كنند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در ��ایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه