ایسنا: محققان دریافتند: والدین با دیدگاه حمایتی و تاکید بر ارزش یادگیری به جای تمرکز برای کسب نمره، می‌توانند انگیزه کودکان را برای انجام بهتر تکالیفشان افزایش دهند. محققان با مطالعه 135 کودک کلاس چهارمی و گفت‌وگو با یکی از والدین هر کودک، به این نتیجه رسیدند که دیدگاه مثبت و حمایتی پدر و مادر بر ارزش یادگیری به جای تمرکز بر اتمام تکالیف و یا گرفتن نمره بالاتر، نگرش و انگیزه کودک را نسبت به مشق شب بهبود می‌بخشد. نویسندگان این پژوهش دریافتند: والدین برای انجام مشق شب باید به فرزندان خود چند ...

ایسنا: محققان دريافتند: والدين با ديدگاه حمايتي و تاکيد بر ارزش يادگيري به جاي تمرکز براي کسب نمره، مي‌توانند انگيزه کودکان را براي انجام بهتر تکاليفشان افزايش دهند.

محققان با مطالعه 135 کودک کلاس چهارمي و گفت‌وگو با يکي از والدين هر کودک، به اين نتيجه رسيدند که ديدگاه مثبت و حمايتي پدر و مادر بر ارزش يادگيري به جاي تمرکز بر اتمام تکاليف و يا گرفتن نمره بالاتر، نگرش و انگيزه کودک را نسبت به مشق شب بهبود مي‌بخشد.

نويسندگان اين پژوهش دريافتند: والدين براي انجام مشق شب بايد به فرزندان خود چند انتخاب از قبيل زمان و مکان ارائه دهند و قدرت انتخاب را به آن‌ها واگذار كنند.

دکتر «اديت کاتز» و همکارانش مي‌گويند: والدين مي‌توانند حس صلاحيت را در فرزندان خود با اجازه دادن به آنها براي تنظيم وظايف خود و يا دادن اين احساس به کودک که آنها دوست داشتني و قابل تحسين هستند و مهم نيست که چه اندازه در زبان و رياضي موفق باشند، بهبود بخشند.

والدين بايد انگيزه، نگرش و شايستگي را پيش از تلاش براي تغيير عادت مشق شب کودک بررسي کنند.

بر اساس اين گزارش، تحقيقات رسمي کوچکي ��ر مورد محيط خانه که در آن مشق شب نوشته مي‌شود، انجام شده است و هنوز در اغلب موارد، محل‌هاي مورد استفاده براي انجام تمرين‌هاي آموزشي بحث برانگيز است. محيط خانه ه همان اندازه براي القاي انگيزه مثبت مهم است که مدرسه اهميت دارد.

نتايج اين پژوهش در مجله «يادگيري و تفاوت‌هاي فردي» (learning and individual differences) منتشر شده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه