نوزادان از زمان تولد زبان مادرشان را تشخیص می دهند!

نوزادان از زمان تولد زبان مادرشان را تشخیص می دهند!
 
نوزادان بخاطر توانایی فوق العاده شان برای یادگیری زبان معروف هستند، اغلب دانشمندان براین عقیده اند که 6 ماه اول تولد نوزاد تاثیر بسیاری بر یادگیری زبان توسط وی دارد. اما تحقیقات جدید نشان می دهد که توانایی تشخیص زبان حتی قبل از 6 ماهگی نیز وجود دارد، درحالیکه کودک هنوز در شکم مادر وجود دارد. محققان با استفاده از معیارهایی کشف کردند که نوزادان قبل از ترک بدن مادرانشان قادر هستند زبان وی را تشخیص دهند.
 
این تحقیقات نوزادان تازه متولد شده 7 ساعته و سه روزه را از کشورهای آمریکا و سوئد تحت بررسی قرار دادند. هر نوزاد دارای پستانکی بود که به کامپیوتر متصل بود. زمانیکه نوزاد پستانک را می مکید کامپیوتر یک صدای قابل تشخیص از انگلیسی و بعضی وقتها از سوئدی تولید می کرد. این صدای مشخص تا زمانیکه نوزاد پستانک را می مکید ادامه داشت. زمانیکه نوزاد پس از وقفه ای دوباره مکیدن را از سر می گرفت این صدا دوباره تولید می شد.
مکیدن به عنوان یک معیار متری در نظر گرفته می شود تا مشخص کند بچه ها به صدایی که از جهان اطرافشان می شنوند علاقمند هستند. هر چه این علاقه بیشتر می شد آنها پستانک را بیشتر می جویدند، در این دو کشور یعنی امریکا و سوئد بچه ها زمانیکه صداهای خارجی را می شنیدند پستانک را به مدت زمان بیشتری می مکیدندنسبت به زمانیکه مادر خودشان با زبان مادری شان صحبت می کرد. محققان کشف کردند که این مسئله به خاطر این است که بچه ها قبلا صدای مادرشان را زمانیکه هنوز در بطن وی بودند تشخیص می دهند.

توانایی گوش دادن و شنیدن در نوزاد از زمانیکه 30 هفته دارد آغاز می شود یعنی ده هفته قبل از اینکه جنسیت وی قابل تشخیص باشد. مغز نوزادان بسرعت برای یادگیری آماده می شود .پس بهتر درک کردن این مکانیزم ها به محققان کمک می کند تا بفهمند چگونه می توانند روند یادگیری را در بقیه ما توسعه دهند. کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه