می آید از دورآن ماهپاره

  

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، مـــی ایـــــــــد از دور ,مــردی ســــواره می آید از دورآن ماهپاره - تصویر 1  بـــرمــرکب عشـــق, چــــون ماهپــــاره

 

می آید از دورآن ماهپاره - تصویر 2

مـــی ایـــــــــد از دور ,مــردی ســــواره          بـــرمــرکب عشـــق, چــــون ماهپــــاره

والشمــس رویـش, واللــیــــل مـــویـش          گلـــها هــمه مســــت, از رنگ و بویـش

 

می آید از دورآن ماهپاره - تصویر 3

عـمــــامـــه بر سر, مثــل پیـمبـــــر (ص)          در بـازوانــش نـیروی حیــــــــــــــــدر(ع)

ازپــای تــاسـر در شـور و شیــــن است          بــرق نگـاهــش مثل حســــین(ع) است

می آید از دورآن ماهپاره - تصویر 4

می ایــد از دور خوشــــبو تر از یـــــاس          در چشــــم وابرو مـانـند عبــــــاس (ع)

القــصـه ایــن مــرد امیـد دلهاســـــــــت          خوشبو تر از یاس فرزند زهراست(س)

 

بوستان نور/ 2006

 

"برای شرکت در مسابقه بزرگ نقاشی نیمه شعبان و گرفتن جوایز نفیس اینجا را کلیک کنید"

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه