باشگاه خبرنگاران:در جدید ترین پژوهش ها پزشکان دریافته اند که کودکان شاد به ویژه در سنین 4. 5 الی 6. 5 سالگی می توانند بیماری افسردگی در والدین به ویژه پدران را درمان کنند. گفتنی است شیوه این کار در اثر بازی والدین با کودک به ویژه آموزش مهارت های مختلف زندگی به آنها صورت می گیرد. بررسی ها نشان می دهند تعامل کودک با والدین در فعالیت های نیمه ساختار یافته مانند تعمیر دوچرخه و یا درست کردن حجم هایی با مکعب می تواند بیشترین تأثیر را در درمان افسردگی در پدران داشته باشند. پزشکان در یک آزمایش به ی ...

باشگاه خبرنگاران:در جدید ترین پژوهش ها پزشکان دریافته اند که کودکان شاد به ویژه در سنین 4.5 الی 6.5 سالگی می توانند بیماری افسردگی در والدین به ویژه پدران را درمان کنند.

گفتنی است شیوه  این کار در اثر بازی والدین با کودک به ویژه آموزش مهارت های مختلف زندگی به آنها صورت می گیرد.

بررسی ها نشان می دهند تعامل کودک با والدین در فعالیت های نیمه ساختار یافته مانند تعمیر دوچرخه و یا درست کردن حجم هایی با مکعب می تواند بيشترين تأثیر را در درمان افسردگی در پدران داشته باشند.

پزشکان در یک آزمایش به یکسری از پدران داروی ضد افسردگی دادند و به گروهی دیگر بازی کردن با فرزندان کوچک خود. نتیجه بدست آمده این بود که پدرانی که به همراه کودکان خود در فعالیت های فکری و اجتماعی و تفریحی شرکت می کردند.سلامت بیشتری بدست آورده اند و میزان افسردگی در آنها بسیار کمتر از قبل شد.

بازی کردن با کودک به دلیل طبیعت لطی�� کودک و مهربانی او می تواند درمان بیماری افسردگی در پدر و حتی مادر باشد.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه