مزاحم جن ها نشوید

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز،  جن جانوریست دارای شعور؛ و از لحاظ شان وجودی؛ از دید ادیان، پایینتر از انسان و بالاتر از حیوان جای می گیرد. در فرهنگ فارسی به آن دیو و در فرهنگ عرب به آن جنو در فرهنگ لاتین demon یا jinn نام گرفته است. جن به معنای چیزی است که؛ پوشیده شده ؛و منظور پوشیده ماندن او از حواس ماست.

 

2- عنصر اصلی وجودی جن آتش است وبه علت نداشتن عنصر خاک می تواند به هر شکل و اندازه ای تبدیل شود. و بسیاری از چیزها را در یک آن جا به جا کند .همچنین سرعت نقل مکان بسیار بالایی دارد. می تواند مثلا ظرف ۵ دقیقه فاصله بین لاهور و تهران را طی کرده و برگردد.

 

۳- جن ابزار ساز نیست؛ وبه علت خصوصیات فیزیکی منحصر بفرد؛ قادر است در هر مکان و شرایطی زندگی کند؛ وبرای همین به خانه و مسکن نیازی ندارد. زیرا سرما و گرما و باد و بوران بر او کارگر نیست. جن به وسایل حمل و نقل بی نیاز است؛ و از اینجا می توان فهمید که جن ها دارای صنعت و تکنولوژی نیستند؛ و شهر و کاشانه ای ندارند مکان معمول زندگی آنها کوه وجنگل و دشت است.

۴- جن مانند همه جانداران غذا مصرف می کند. اما به مقداری بسیار کمتر از انسان.

 

مزاحم جن ها نشوید - تصویر 1

 

۵- جن ها مثل انسان جنسیت ونر یا ماده دارند. تولید مثل می کنند و تشکیل خانواده می دهند؛ و به صورت جماعت زندگی می کنند و جامعه ندارند.

6- جن نسبت به انسان زیاد عمر می کند. حدود ۱۰۰۰ سال به بالا .جن هایی که در سوره ی جن از آنها نام برده شده؛ که وقتی اولین بار آیات قرآن را شنیدند ؛ از شدت ازدحام داشتند بر سر هم خراب می شدند ؛ احتمالا هنوز زنده اند. جن ها مانند انسان داناونادان؛ فرمانده و فرمانبردار؛ ارباب و بنده؛ کافر و متدین؛ شفیق و شرور دارند. وقتی که مردند از بین میروند و نیازی به قبر و گورستان ندارند.

 

پرسش هایی در مورد جن

شخصی خدمت سید مهدی مرتضوی لنگرودی، امام جماعت « مسجد امام جمعه» در قم رسید و سؤالات زیر را مطرح کرد:

1. جن در کجا به سر می برد؟؛

در جاهای مختلف و بیشتر در خرابه ها چون ساختمان ندارند.

2. به چه صورت ظاهر می شوند و آیا به هر کس که بخواهند می توانند ظاهر شوند؟؛

آنها بر هر کسی می توانند ظاهر شوند و به هر شکلی به غیر از انبیاء و معصومان (علیهم السلام) می توانند در آیند.

3. اگر انسان مزاحم جن نشود، آیا او مزاحم خواهد شد؟

به هیچ وجه.

 

گروه کودک جام نیوز/ 2006

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه