مراقب گربه های چاق باش!. نمی دانم تا به حال فکر کردی که چرا این قدر اعلام می شود، آشغال ها را سر یک ساعت مشخص دم در بگذارید یا نه؟ می دانم که گاهی به مغزت خیلی فشار آوردی تا جوابش را پیدا کنی. اما شاید هنوز نتوانستی به جوابی برسی. حتماً گربه ها را دیدی، گربه های چاق و بزرگی که توی شهر پر است. هیچ فکر کردی که این همه گربه چاق و خپل از کجا غذا می آورند و می خورند؟. بله ، درست است از همین آشغال ها. گربه های چاق و بزرگ شهر که تعدادشان هم کم نیست، وقتی غذایی برای خوردن پیدا نمی کنند مجبور می ش ...

مراقب گربه های چاق باش!

مراقب گربه های چاق باش!

نمی دانم تا به حال فکر کردی که چرا این قدر اعلام می شود، آشغال ها را سر یک ساعت مشخص دم در بگذارید یا نه؟ می دانم که گاهی به مغزت خیلی فشار آوردی تا جوابش را پیدا کنی.

 اما شاید هنوز نتوانستی به جوابی برسی. حتماً گربه ها را دیدی، گربه های چاق و بزرگی که توی شهر پر است. هیچ فکر کردی که این همه گربه چاق و خپل از کجا غذا می آورند و می خورند؟

 بله ، درست است از همین آشغال ها. گربه های چاق و بزرگ شهر که تعدادشان هم کم نیست، وقتی غذایی برای خوردن پیدا نمی کنند مجبور می شوند سراغ کیسه های زباله ای بروند که آن ها را کنار خیابان گذاشتیم.

 اگر کمی به این گربه های شکمو نگاه کنید می بینید که آنقدر توی کیسه های زباله را می گردند تا کی چیز خوشمزه پیدا کنند و بخورند . حتماً دلتان برای این موجودات بی نوا و گرسنه سوخت !

می دانم دیدن گربه های گرسنه دل سنگ می خواهد. اما حتماً انتظار ندارید که گربه ها مثل گربه لویی شانزدهم پشت میز بنشینند و با پیش بند و قاشق و چنگال غذا میل کنند و بعد هم با خلال دندان  دندان هایشان را پاک کنند .

گربه های خپل با پنجه های قوی شان کیسه زباله را پاره کنند و زباله ها را توی خیابان پخش کنند و بعد غذایشان را می خورند. با پخش شدن این همه آشغال ، هم میکروب و بیماری سرایت می کند و هم بوی بدش تمام کوچه و خیابان را پر می کند.

صحنه جمع شدن پشه ها و مگس ها شپش ها ، موریانه ها ، مورچه ها و دیگر جانداران هم که مطمئناً برای هیچ کس صحنه جالبی نیست. برای این که چنین اتفاقاتی پیش نیاید شهرداری از همه  مردم درخواست می کند تا زباله هایمان را در کیسه های محکم و مناسب قرار دهیم تا گربه ها نتوانند با پنجه هاشان آن را پاره کنند، در ضمن آشغال ها را سر ساعت معینی دم در بگذاریم تا ماموران شهرداری آن ها را سر یک ساعت معین جمع کنند.

 این طوری هم کار شهرداری راحت تر می شود و هم جلوی رشد میکروب و بیماری گرفته می شود، در ضمن گربه ها هم فرصت کمتری برای کثیف کردن منظره شهر دارند و دیگر نمی توانند کیسه های زباله را با پنجه هایشان پاره کنند. بنابراین وقتی هر شب همه مردم شهر هم زمان آشغال ها را دم در بگذارند ، علاوه بر این که نظم را تجربه می کنند. در یک اقدام دسته جمعی به شهرداری نیز کمک می کنند. به هر حال وجود گربه ها تنها علت برای گذاشتن سر ساعت زباله ها نیست .

دلایل دیگری هم هست که اگر فرصت شد در شماره های آینده به آن می پردازیم . دلایلی که شاید توجه به آنها کمک کند تا همه راس ساعت معین شده برای گذاشتن زباله اقدام کنند. پس شب ها ، وقتی مامان داد زد؛ « آشغال ها» ببر و آشغال ها را تحویل بده و خوب دور و بر را نگاه کن که سر و کله ی یک گربه چاق و بزرگ پیدا نشود! بعدش را هم که خودت می دونی ، گربه لویی شانزدهم پشت میز با کارد و چنگال و پیش بند منتظر آشغال های توست تا آنها را با سس قارچ بخورد!

 مراقب گربه های چاق باش! - تصویر 2

koodak@tebyan.com

تهیه کننده:علیرضا نوابی

تنظیم: فهیمه امرالله

  شبکه کودک و نوجوان تبیان 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه