ماه تشنه

سرویس کودک جام نیوز،

 

 مثل باددر صحرا                       درشتاب بودی تو

سوی نهر می رفتی                       فکر آب بودی تو

 

ماه تشنه - تصویر 1

تشنه بودی و لب را                        ذره ای نکردی تر

از تو تشنه تر بودند                          بچه های پیغمبر

ناله هایشان از دور                       می رسید برگوشت

ماه تشنه - تصویر 2

سوی خیمه هارفتی                     مشک آب بر دوشت

دشمنان ولی ناگاه                            برتوحمله آوردند

دست پرتوانت را                               از بدن جداکردند

ماه تشنه - تصویر 3

لحظه های آخر هم                            گرچه بی صدا بودی

باز غصه می خوردی                         فکر بچه ها بودی    

 

 

radmardetarikh / 2018

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه