مامانه كفگير به دست هاي هاي دسته ي كفگير شكست هاي هاي بگو به بابا كه بره بازار

مامانه كفگير به دست هاي هاي
دسته ي كفگير شكست هاي هاي 
بگو به بابا كه بره بازار 
بخره دسته واسه كفگير واسه كفگير 
من برات هر چي ميپختم همه عملت بود همه عملت بود 
تو برام هر چي ميپختي همه كتلت بود همه كتلت بود

------------

ماسه تا دختر خاله میرویم خونه خاله 
میخوریم چلو کباب 
میپریم تو رختخواب
رختخواب پاره میشه به مامان گفته میشه
کتک ها خورده میشه

-------------

اون نی نی رو میبینی 
دست میزنه به بینی
دوستش نمیشه نی نی

----------------

يادت مياد تو ميدون پياز مي كشاتيم
پيازمون خراب بود ، مشتري داشتيم
مشتريمون كچل بود دوستش نداشتيم ، دوستش نداشتيم
ما دو تا دختر خاله ، ميريم خونه خاله 
ميخوريم گوشت و جيگر ، ميزنيم به همديگه 
آب دريا خنكه پسرخاله بادكنكه ، فوتش كنيم مي تركه 
ب م ب ، ب م ب ، ب م ب     

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه