زمانی که برایم قصّه می‏گفت دهانش بوی نان تازه می‏داد نگاهش آفتابی بود هر روززمانی که برایم قصّه می‏گفت

دهانش بوی نان تازه می‏دادنگاهش آفتابی بود هر روز

به من شادی بی‏اندازه می‏دادبه روی دست او رگ‏های آبی

نشانی از بهار و آسمان داشتهمیشه دست‏هایش بر سر من

بهاری از نوازش، مهر می‏کاشتصدای قل قل قلیانش از دور

برایم بهترین آوازها بودهمیشه سرفه می‏کرد و برایم

صدای سرفه‏هایش آشنا بودکنار جانمازش، او همیشه

لباسش بوی عطر شاد می‏‏دادنمازش را همیشه ساده می‏خواند

به من هم خواندنش را یاد می‏داداگر چه بود او مادربزرگم

درون سینه قلب کوچکی داشتزمانی که برایم قصه می‏گفت

نگاهش رنگ و بوی کودکی داشت.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه