ننه سرما دوباره رسید و پنبه آورد زمین را پنبه هایش قشنگ و دیدنی کردننه سرما دوباره

رسید و پنبه آورد

زمین را پنبه هایش

قشنگ و دیدنی کردسپس با پنبه ها دوخت

لحافی نرم و زیبا

لحافش را به کی داد؟

به بید پیر تنها


لحافش را به او دا

که از سرما نمیرد

بخوابد تا بهاران

دوباره جان بگیرد
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه