قوقوله قوقو خروس میخونه صبح شده چشماتو وا کن بپوش لباساتو که خیلی دیره

قوقوله قوقو خروس میخونه 
صبح شده چشماتو وا کن 
بپوش لباساتو که خیلی دیره 
کفشاتو زودی به پا کن
میرقصد از شادی کودک زیبا 
میرود به سوی دبستان

*********
قدودقدودقدودقدا قد قد 
چی شده جوجه خوشگلا 
قد قد 
این بچه موش تنه لشه 
قدقد
اومده میگه بازی نشه
قدقد
*********
پیش بند براش دوختم غذا رو لباساش نریزه 
پیرهن و دستو صورت اون همیشه تمیزه 
پسته چقدر لذیذه بپا زمین نریزه

----------

توپولویم توپولو 
صورتم مثل هلو
قد و بالام کوتاهه
چشم و ابروم سیاهه
مامان خوبی دارم می شینه توی خونه میدوزه دونه دونه
می پوشم خوشگل می شم مثل دسته گل می شم 

---------
آقا لاکپشته چشاش چقدر درشته
عصا و چوب دستشه کلاه به سر گذاشته
میگه سلام بچه ها من اومدم خبردار
برو از توی کیفت مداد رنگیتو بردار

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه