سعید ناجی عضو گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:

سعید ناجی عضو گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:
این برنامه با عنوان " Philosophy For Children" به فلسفه برای کودکان و نوجوانان ترجمه شده است که از حدود 50 سال پیش ایده آن در اروپا و آمریکا مطرح شد. منظور از فلسفه در این برنامه تفکر، تعمق وتأمل است و به هیچ وجه واژه فلسفه آن به فلسفه دکارت، هگل، کانت و سایر فیلسوفان اشاره نمی کند.با روشن شدن معنای فلسفه در این برنامه باید مفهوم کودکان هم روشن شود. در این برنامه کودکان به افرادی 5 تا 18 سال اطلاق می شود از این رو این برنامه دربرگیرنده نوجوانان هم خواهد بود.
در این برنامه می خواهیم روشهای جدیدی ارائه دهیم تا کودکان با تفکر آشنا شوند. یکی از علل اهمیت این موضوع این است که آموزش و پرورش و سایر نهادهایی که با کودکان در ارتباط هستند به کودکان تفکر یادنمی دهند و این امر نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به همین وضعیت است. کودکان تنها مطالبی را در مدارس خود حفظ می کنند و پس از امتحان آن رافراموش می کنند چرا که در این فرآیند یادگیری هیچ تعمقی در کار نبوده است. یکی ازعلل ایجاد این برنامه این است که آموزش و پرورش کار اصلی خود را که غنا بخشیدن به زندگی انسان بوده انجام نداده است.
روشی که کودکان بتوانند به جای خود فکرکنند، به زندگی خود غنا ببخشند در آموزش و پرورش وجود ندارد و منظور از تفکر خیالپردازی نیست، بلکه مقصود تصمیم گیری، نتیجه گیری، استدلال و داوری است تا کودک زمانی که می خواهد تصمیم گیری کند، دچار تعارض نشود.اخ��را متفکران به این نتیجه رسیده اند که ریاضی، فیزیک، علوم تجربی و بسیاری از مباحث درسی به صورت ظاهری به کودکان آموزش داده می شود اما مهارت اصلی که تفکر، استدلال و داوری است در فرآیند آموزشی کودکان حذف می شود.

فلسفه برای کودکان به صورت عملی ونظری مواردی را به اثبات رسانده است و مشخص شده است با این برنامه ضریب هوشی کودکان افزایش می یابد، مهارتهای درسی آنها بهبود یافته، اخلاق، عزت نفس، حسن هویت و شناخت آنها از دنیای اطراف نیز تحت تأثیر این برنامه متحول می شود.
 طی 50 سال گذشته فعالیتها وآزمونهای متعددی انجام شده است و مدارسی که این برنامه را اجرا کرده اند به مدارس نمونه ای تبدیل شده اند که برای مثال یکی از این مدارس در استرالیا قرار دارد و باافزایش به کارگیری این برنامه به تدریج نقش ناظم از مدرسه حذف شده و فضایی بدون خشونت در مدرسه ایجاد شده است. از این رو فلسفه برای کودکان باید این امکان را برای کودکان فراهم کند که با علاقه به  مدرسه بروند نه با اجبار. این برنامه یک برنامه درسی است که می خواهد جایگزین برنامه های درسی در مقاطع مختلف شود
این موضوع برای اندیشمندان جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است و تا امروز 150 کشور این برنامه را پیگیری کرده وخواستار تحول برنامه آموزش و پرورش کشور متبوع خود هستند.
گروه فبک از 4 سال گذشته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت کرده و می خواهد همزمان باپیشرفت سایر کشورها در این عرصه این پیشرفتها را مطالعه کرده و یک روش بومی ازبرنامه فلسفه برای کودکان ارائه دهد تا هم با ارزشها و فرهنگ ایرانی سازگار و هم متأثر از دستاوردهای سایر کشورها باشد.
ارزشها و مسائل فرهنگی این برنامه باید بومی شود، بنیانگذاران هم روشهایی برای بین المللی کردن و عدم ضربه زدن به فرهنگ کشورها پیشنهاد کرده اند، اما فرآیند تفکر چون مبانی ریاضی در سراسر دنیاثابت است. بومی سازی می تواند در روشها، داستانها و کلاس داری معلم صورت گیرد.
این برنامه تلاش می کند کتابهای درسی را داستان وار و شکل کلاس را به دایره وار تغییر دهد،و در این روش معلم محوری از بین می رود و معلم نقش تسهیل کننده به خود می گیرد و چون روش سقراط، کودکان را با مطرح کردن پرسشهایی به موضوع علمی،اخلاقی و اجتماعی مد نظر خود هدایت می کند.
   
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه