صفویان (1). صفویان، تا سیصد سال پیش در ایران حکومت می کردند. صفویان برای اینکه در ایران حکومتی تاسیس کنند، دویست سال انتظار کشیدند. بعد، حدود دویست سال هم حکومت کردند. جدّ بزرگ آن ها شیخ صفی الدین اردبیلی نام داشت. صفویان یعنی کسانی که از فرزندان شیخ صفی هستند. شاهان صفوی نُه نفر بودند. بعد از آن ها نقشه ایران کوچک تر شد. قزلباشان که بودند؟ شیخ حیدر از فرزندان شیخ صفی بود. او به هوادارانش دستور داد کلاه خاصی بر سر بگذارند تا با دیگران متفاوت باشند. کلاه بلند آن ها قرمز رنگ بود و از د ...

 صفویان (1)

	صفویان (1)

صفویان، تا سیصد سال پیش در ایران حکومت می کردند. صفویان برای اینکه در ایران حکومتی تاسیس کنند، دویست سال انتظار کشیدند. بعد، حدود دویست سال هم حکومت کردند.

جدّ بزرگ آن ها شیخ صفی الدین اردبیلی نام داشت. صفویان یعنی کسانی که از فرزندان شیخ صفی هستند. شاهان صفوی نُه نفر بودند. بعد از آن ها نقشه ایران کوچک تر شد.

قزلباشان که بودند؟

شیخ حیدر از فرزندان شیخ صفی بود. او به هوادارانش دستور داد کلاه خاصی بر سر بگذارند تا با دیگران متفاوت باشند. کلاه بلند آن ها قرمز رنگ بود و از دوازده تکّه تشکیل شده بود. به این افرادِ کلاه به سر، قزلباش می گفتند. صفویان با کمک نیروی جنگی قزلباشان به حکومت رسیدند.

کارهای مشهور صفویان

شاه اسماعیل صفوی، تشیّع (مذهب شیعه) را مذهب رسمی ایرانیان اعلام کرد. او حکومت های محلّی را که باعث تکّه تکّه شدن ایران شده بودند، به اطاعت درآورد. یعنی همه ایران را یکپارچه کرد.

در زمان صفویان، ساخت شهرها و بناهای زیبا، پیشرفت زیادی کرد. کار و بار بازرگانان ایرانی سکّه شد. هنرمندان و دانشمندان بزرگی پرورش یافتند. سپاهیان ایران هم به توپ و سلاح آتشین مجهّز شدند.

پایتخت های صفویان

تبریز، قزوین و اصفهان بود.

بنای مشهور

سی و سه پل: برای اینکه شمال و جنوب اصفهان، به هم وصل شود، به دستور اله وردی خان که وزیر شاه عبّاس بود، پلی بر روی زاینده رود ساخته شد. چون سی و سه چشمه آب در زیر پل وجود دارد، به « سی و سه پل می گویند. البته در زمان صفویان، چهل چشمه از آن بیرون می آمد. برای همین، به « پل زاینده رود یا پل اله وردی خان می گفتند. روی پل، محّل رفت و آمد آدم هااز مسیر اسب ها جدا بود. طول این پل زیبا، سیصد متر است.

بازی مشهور

در وسط میدان نقش جهان، محوّطه ی بزرگی بود که در آن بازی چوگان انجام می گرفت. بازیکنان در دو تیم پنج نفره، بر اسب های چالاک سوار می شدند. آن ها باید با چوبی که در دست داشتند «گوی» را به دروازه حریف وارد می کردند.

راه شاهی به دستور شاه عبّاس ، جادّه بزرگی از شهر مشهد تا کرمانشاه ساخته شد. که به آن، راه شاه عبّاسی می گفتند. 

 koodak@tebyan.com

منبع: مجله رشد دانش آموز

تهیه: سید علیرضا نوابی_ تنظیم: فهیمه امرالله 

شبکه کودک و نوجوان تبیان 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه