شکل ها را دو به دو با هم جور کنید

 

 

شکل ها را دو به دو با هم جور کنید - تصویر 1

 

هر شکل قرمز در بالا با یک شکل زرد در پایین دقیقا مشابه است. آیا می توانید شکل ها را دو به دو با هم جور کنید؟
 


    پاسخ تست هوش:

شکل ها را دو به دو با هم جور کنید - تصویر 2

شکل ها را دو به دو با هم جور کنید - تصویر 3

شکل ها را دو به دو با هم جور کنید - تصویر 4

شکل ها را دو به دو با هم جور کنید - تصویر 5


پاسخ تست هوش 'قطعات مشابه!'
A-2
B-5
C-1
D-3
E-4

 

آی هوش/ 2006

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه