شعر زیبای سیب

سرویس کودک جام نیوز،

 

سیب ، سیب ، سیب ، چه رنگی

شعر زیبای سیب - تصویر 1

 

چه میوه ی قشنگی

شعر زیبای سیب - تصویر 2

رو سیب سرخ نوشته

شعر زیبای سیب - تصویر 3

که میوه ی بهشته

شعر زیبای سیب - تصویر 4

چشمامو زود می بندم

شعر زیبای سیب - تصویر 5

بو ش می کنم ، می خندم

شعر زیبای سیب - تصویر 6

سبزه و سرخ و زرده

شعر زیبای سیب - تصویر 7

کی سیب ها رو خوشگل و خوشبو کرده

شعر زیبای سیب - تصویر 8

خدا خدای خوب ما

شعر زیبای سیب - تصویر 9

دوست تموم بچه ها

 

شعر زیبای سیب - تصویر 10

 

 

مصطفی رحماندوست / 2018

 

 «برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه