سفره هفت سین. سنجد. سنجد قرمز پوش. با عصا راه افتاد. هفت سین را بوسید. به همه عیدی داد. سماق. گوشه سفره عید. غصه می خورد سماق. کاش می شد برود. پیش کوبیده چاق. سمنو. سمنو حاضر شد. برود مهمانی. بخورد یک دل سیر. گندم مجانی. سیب. سیب سردش شده بود. رفت نزدیک چراغ. شال گرمی پوشید. خورد یک چایی داغ. سبزه. سبزه با خوش حالی. رفت آرایشگاه. موی خود را فر زد. گرده آن را کوتاه. سکه. سکه قل خورد آمد. توی گلدان افتاد. سبز شد ده تا برگ. اسکناس نو داد. سیر. سیر خوش بو شده بود. به همه پز می داد. عطر او بویی ت ...

سفره هفت سین 

 

سفره هفت سین

سنجد

  سنجد قرمز پوش

با عصا راه افتاد

 هفت سین را بوسید

به همه عیدی داد 

سفره هفت سین

سماق

 گوشه سفره عید

 غصه می خورد سماق

 کاش می شد برود

پیش کوبیده چاق

سفره هفت سین 

سمنو

سمنو حاضر شد

برود مهمانی

 بخورد یک دل سیر

 گندم مجانی

سفره هفت سین  

سیب

 سیب سردش شده بود

 رفت نزدیک چراغ

شال گرمی پوشید

 خورد یک چایی داغ

سفره هفت سین

سبزه

سبزه با خوش حالی

 رفت آرایشگاه

موی خود را فر زد

گرده آن را کوتاه

سفره هفت سین

سکه

 سکه قل خورد آمد

 توی گلدان افتاد

سبز شد ده تا برگ

 اسکناس نو داد

سفره هفت سین  

سیر 

 سیر خوش بو شده بود

 به همه پز می داد

عطر او بویی تند

از گل رز می داد

سفره هفت سین

ماهی

 ماهی ام داد کشید

 غول این تنگ منم

دوست دارم بروم

گربه ها را بزنم!

سفره هفت سین

آینه

 آینه توی دلش

  هفت سین را چیده

 مثل غولی گشنه

 سفره را بلعیده

سفره هفت سین
 
 سفره هفت سین - تصویر 11

 سفره هفت سین - تصویر 12

 koodak@tebyan.com

 شاعر: جمعی از شاعران

 تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه