سزارین، افسردگی می آورد

سزارین، افسردگی می آورد
ایرنا: نتیجه یك تحقیق نشان می‌دهد خطر ابتلا به افسردگی پس از زایمان به روش سزارین تقریبا دو برابر افسردگی در زایمان طبیعی است.
 
سزارین، افسردگی می آورد - تصویر 1
 
نتیجه یك تحقیق نشان می دهد خطر ابتلا به افسردگی پس از زایمان به روش سزارین تقریبا دو برابر افسردگی در زایمان طبیعی است.
 
به گزارش روز شنبه روابط عمومی پژوهشكده فناوریهای نوین علوم پزشكی جهاددانشگاهی ابن سینا، نتیجه این تحقیق كه با همت مراكز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی انجام شده در جدیدترین شماره فصلنامه علمی، پژوهشی باروری و ناباروری پژوهشكده ابن سینا ارایه شده است.
 
دوره بعد از زایمان زمانی است كه بیشترین خطر بروز اختلالات خلقی شامل اندوه، افسردگی و سایكوز وجود دارد.
 
بر اساس این گزارش افسردگی پس از زایمان سندرمی بالینی است كه این سندرم تركیبی از ناخوشی های جسمی، روحی و تغییرات رفتاری است كه بعضی از زنان، پس از تولد فرزند آن را تجربه می كنند.
 
افسردگی پس از زایمان می تواند با كاهش فعالیت ها در مادر و اختلال در روابط مادر، كودك و خانواده همراه باشد. ادامه اختلال و عدم تشخیص و درمان به موقع آن منجر به تطابق غیر موثر مادر با كودك، همسر و خانواده و در نتیجه عدم توانایی انجام وظایف مادری و همسری می شود.
 
بر اساس این تحقیق با توجه به اینكه افسردگی پس از زایمان به روش سزارین دو برابر زایمان طبیعی است، باید سزارین را به عنوان یك عامل خطر جدی برای افسردگی پس از زایمان در نظر گرفت.
 
همچنین توجه به نوع زایمان و مشاوره مناسب برای انتخاب روش صحیح با توجه به وضعیت مادر و نوزاد و اجتناب از انجام سزارین های انتخابی می تواند نقش موثری در كاهش افسردگی ��س از زایمان و جلوگیری از صرف هزینه های فراوان در این زمینه داشته باشد.
زایمان
سزارین
طبیعی
اختلال
افسردگی
زنان
عدم توانایی
اندوه
خانواده
فرزند
اختلالات خلقی
مادر
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه