سرچشمه نور. آن شب ستاره تا صبح بارید. روشن تر از پیش مهتاب تابید. دنیا لباسی از نور پوشید. قلب ملائک از شوق جوشید. روی زمین شد مانند گلشن. از نور شب شد چون روز روشن. آن نور و گل ها آن شور و غوغا. آن شب برایم شد یک معما. تا صبح آن شب جشنی به پا بود. سرچشمه ی نور غار حرا بود. زیرا در آن شب پیغمبر ما. از جانب حق شد رهبر ما. https://telegram. me/tebyankoodak koodak@tebyan. com شاعر: علی اصغر نصرتی تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

سرچشمه نور 

سرچشمه نور

سرچشمه نور

 

آن شب ستاره تا صبح بارید

 روشن تر از پیش مهتاب تابید

سرچشمه نور

دنیا لباسی از نور پوشید

  قلب ملائک از شوق جوشید

سرچشمه نور

روی زمین شد مانند گلشن

 از نور شب شد چون روز روشن

سرچشمه نور

آن نور و گل ها آن شور و غوغا

آن شب برایم شد یک معما

سرچشمه نور

تا صبح آن شب جشنی به پا بود

 سرچشمه ی نور غار حرا بود

سرچشمه نور

زیرا در آن شب پیغمبر ما

از جانب حق شد رهبر ما

سرچشمه نور

  https://telegram.me/tebyankoodak

koodak@tebyan.com

شاعر: علی اصغر نصرتی

تنظیم: فهیمه امرالله

 شبکه کودک و نوجوان تبیان 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه