زنبور      زنبورِ زرد و قرمز  هی می کنه وزووز دنبال گل می گرده یک گل نازِ قرمز یواش میاد کنارم می شینه روی دستم شاید خیال می کنه من گل و غنچه هستم  وای، وای، وای، چی کار کرد؟  مامان میگه: «بوست کرد» پس چرا جای بوسش اینهمه می کنه درد؟                         

زنبور

زنبور
زنبور 
 

 زنبورِ زرد و قرمز 

هی می کنه وزووز
دنبال گل می گرده
یک گل نازِ قرمز
یواش میاد کنارم
می شینه روی دستم
شاید خیال می کنه
من گل و غنچه هستم 
وای، وای، وای، چی کار کرد؟
 مامان میگه: «بوست کرد»
پس چرا جای بوسش
اینهمه می کنه درد؟
                    
    
زنبور

منبع: کتاب دست کوچولو  پا کوچولو

تنظیم: فهیمه امرالله

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه