روزی از روزها

سرویس کودک جام نیوز،

 

کوزه ای بود تشنه وتنها

توی آغوش سرد انباری

روزی از روزها - تصویر 1

سال ها داده بود باغصه

تکیه بر شانه های دیواری

روزی از روزها کسی آمد

روزی از روزها - تصویر 2

دست اورا گرفت وباخود برد

کوزه ی تشنه درحیاط آن روز

یک دل سیر ، آب پاکی خورد

روزی از روزها - تصویر 3

ساعتی بعد بین مردم بود

توی دستان گرم یک سقا

داشت مداحی از عطش می خواند

زیر باران روز تاسوعا

 

بوستان نور / 2018

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه