هر چند كه حافظه و هوش با هم متفاوتند ولي بالا بودن حافظه به تواناييهاي هوش كمك مي كند. حافظه با آموزش به خوبي تقويت مي شود.هر چند كه حافظه و هوش با هم متفاوتند ولي بالا بودن حافظه به تواناييهاي هوش كمك مي كند. حافظه با آموزش به خوبي تقويت مي شود.
يكي از روش هاي تقويت حافظه استفاده از آن است.به طور مثال به عكس ها، ويترين مغازه ها و... نگاه كنيد و سپس چشم خود را بسته و سعي كنيد همه چيز را به خاطر بياوريد.
روشهايي وجود دارد كه باعث مي شود از حافظه به شكل خوبي استفاده شود. اين روشها را مي توانيد در بين كتابهاي تقويت حافظه بدست آوريد. اين روش ها را تمرين كنيد و آنها را به كار ببريد سپس آنها را به كودك خود ياد دهيد.
يكي از روش ها در اين قسمت بيان مي شود اين روش را به خوبي تمرين كنيد و نتيجه ي خوب آن را ببينيد. اين كار باعث مي شود تا نسبت به تمرين ساير روشها، انگيزه ي لازم را بدست آوريد. اين روش را روش درخت مي ناميم.
ابتدا سعي كنيد كلمات زير را همراه با شماره ي آن حفظ كنيد.
1- درخت
2- دوچرخه
3- چراغ راهنما
4- صندلي
5- دستكش
6- مكعب
7- هفت تير
8- نردبان
9- پيپ
10- كاميون
11- فوتبال
12- ساعت
13- سبزه
14- ماه
15- گلابي
16- كامپيوتر
17- پنير
18- طلا
19- ميني بوس
20- سيگار
اكنون به ارتباط هر عدد با كلمه فكر كنيد.
درخت خشكيده مانند عدد يك مي باشد.
دوچرخه داراي دو چرخ است.
چراغ راهنما سه چراغ دارد.
صندلي چهار پايه دارد.
دستكش داراي پنج انگشت است.
مكعب شش ضلع دارد.
هفت تير داراي هفت عدد تير است.
عدد 9 را وارانه كنيد شبيه يك پمپ مي شود.
كاميون 10 تن را در نظر بگيريد.
فوتبال 11 بازيكن دارد.
ساعت داراي 12 ساعت است.
روز سيزدهم مردم به ميان سبزه مي روند.
ماه شب چهارده كامل است.
در عدد 15 يك را به پنج بچسبانيد، شبيه گلابي مي شود.
16 يكي از اعداد مبناي كامپيوتر مي باشد.
پنير در قوطي هاي 17 كيلويي قرار دارد.
طلاي 18 عيار را به خاطر بياوريد.
ميني بوس،گنجايش 19 سرنشين را دارد.
در هر پاكت، 20 سيگار وجود دارد.
اكنون ببينيد كه حفظ كردن اين كلمات با توجه به ارتباط آنها با اعداد چه قدر آسان مي شود.
اين 20 كلمه را چندين بار مرور كنيد و آنها را خوب به خاطر بسپاريد. اكنون وقتي مي خواهيد چند كلمه را حفظ كنيد آنها را به شكلي به اين 20 كلمه ربط دهيد. به اين شكل مي توانيد به راحتي كلمه را همراه با شمارۀ آن حفظ كنيد.
به طور مثال مي خواهيد اين كلمات را حفظ نمائيد.
1= كتاب 2=ماست 3=عينك
فكر مي كنيد كه درختي مشغول خواندن كتاب است.
در هر حال دوچرخه سواري هستيد كه ناگهان به يك ظرف ماست برخورد مي كنيد و ماست به تمام دوچرخه ريخته مي شود.
چراغ راهنمايي را در نظر بگيريد كه مي خواهد عينكي به چشم بزند ولي عينك دو شيشه دارد و چراغ راهنمايي سه چشم دارد و او پيوسته عينك را جابجا مي كند.
اكنون وقتي مي خواهيد كلمات را به خاطر بياوريد. وقتي يك را در نظر گرفتيد درخت را از قبل به خاطر داريد و حالا مي بينيد كه درخت است و يادتان مي آيد كه شماره ي يك كتاب بود.وقتي شمارۀ دو را در نظر بگيريد دوچرخه را از قبل به ياد داريد و حالا به خاطر مي آوريد كه با دوچرخه به ظرف ماست خورده ايد و يادتان مي آيد كه شماره ي دو ماست بود. وقتي شماره ي سه را در نظر مي گيريد چراغ راهنمايي را از قبل به ياد داريد و حالا مي بينيد كه با عينك خود مشغول است و به ياد مي آوريد كه شماره ي سه عينك بود.
روشهاي زيادي براي حفظ چيزهاي مختلف، كلمات نامفهوم، كلمات عجيب، ترجمه ي لغات و... وجود دارد كه يادگيري اين روشها كمك زيادي به حافظه مي كند. مي توانيد از كتاب تقويت حافظه ي كوين ترودا كه همراه نوار به شكل ترجمه شده موجود است استفاده كنيد. كلاسهاي تقويت حافظه، فنون مطالعه و... هم مفيد مي باشند.
يكي ديگر از راههاي قوي كردن حافظه حفظ كردن شعر و حفظ كردن قرآن مي باشد. از همان ابتداي زندگي كودك را با حفظ آيات قرآن آشنا كنيد.براي اين كار مي توانيد از نوارهاي مخصوص خردسالان استفاده نمائيد. همچنين شعرهايي متناسب با سن كودك به او بياموزيد تا آنها را حفظ كند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه